University of Twente Student Theses

Login

Coördinatie in de ontwikkeling van Diabeteszorggroepen : de knelpunten en de mogelijkheden voor de ketenregisseur

Swiers, Rolf (2007) Coördinatie in de ontwikkeling van Diabeteszorggroepen : de knelpunten en de mogelijkheden voor de ketenregisseur.

[img] PDF
214kB
Abstract:De Diabeteszorg in Nederland is aan het veranderen, in de preventie voor risicogroepen en in de zorgverlening in de eerste en tweedelijnszorg. Er liggen plannen voor het vormen van zorgketens in de eerstelijnszorg die een groot deel van de standaardzorg zullen gaan verzorgen. Dit geldt voornamelijk de preventie en zorg voor ongecompliceerde Diabetes mellitus Type 2, de meest voorkomende vorm van deze ziekte. Ter bevordering van de ontwikkeling van zorgketens is een keten-DBC opgesteld die de financiering voor de zorggroepen zal gaan vormen en bovendien marktwerking zal bevorderen. Een eerste project is op 22 juni 2006 van start gegaan met tien Diabeteszorggroepen onder toezicht van ZonMw. Dit rapport behandelt de theorie achter ketens en of deze in de praktijk van de Diabeteszorg kan worden toegepast. De literatuur schrijft voor dat een centrale ketenregisseur wordt aangesteld die de gehele ontwikkeling van een keten organiseert. In de praktijk blijkt een (groep) regisseur(s) wel aanwezig, maar zijn rol is minder centraal dan de literatuur voorschrijft. De onderzochte zorggroepen zijn ontstaan vanuit een bestaande organisatie waarin al voor deelname aan het ZonMw-project een duidelijke rolverdeling aanwezig was. Die verdeling is veelal hiërarchisch wat een ontwikkeling van een keten juist in de weg staat. Verder schrijft de literatuur dat de keten sterk vraaggericht moet werken. Dit blijkt voor een Diabeteszorggroep ook moeilijk haalbaar. Vraaggericht werken betekent onder andere dat de patiënt wordt betrokken bij het zorgproces. Dat blijkt in de praktijk vaak lastig, zowel doordat de patiënt zich ver van de zorg houdt als dat de organisaties geneigd blijven om vanuit het aanbod de zorg in te richten. De ontwikkelingen die tot nu toe plaatsgevonden hebben zijn niet optimaal, maar tegelijkertijd is het moeilijk te zeggen of er op dit moment meer gedaan had kunnen worden. De verwachting is dat de zorg en gezondheidsuitkomsten verbetering zullen tonen ten opzichte van de periode voor de keten-DBC. Mogelijk hebben de organisaties er uitgehaald wat er op het moment in zit en kunnen zij in de toekomst verder ontwikkelen naar sterkere vraagsturing en een sterkere zorgketen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58319
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page