University of Twente Student Theses

Login

Perronwandinformatie

Leone, N.A.M. (2008) Perronwandinformatie.

[img] PDF
16MB
Abstract:Voor de bacheloropdracht van de studie Industrieel ontwerpen is er namens de NS een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van perronwanden voor het tonen van informatie. Dit onderzoek is uitgevoerd en uitgewerkt bij Movares HR Visuals, een partner van de NS en ervaren met het uitwerken van virtuele omgevingen. Doel van de opdracht is het aandragen van opties voor het gebruik van de wanden en het ontwikkelen van een testomgeving. Binnen deze opdracht is er ook technische steun gegeven aan een onderzoek naar lichtgebruik op stations in een virtuele omgeving. Voor het begin van de opdracht is er een opzet gemaakt van wat er onderzocht moest worden binnen deze opdracht, en daarnaast een tijdsplanning. In de opdracht is een onderzoek gedaan naar de doelgroep, de gemiddelde reiziger bij de NS. Bij dit onderzoek is er gekeken naar de gemiddelde maten van een station, in dit geval is station Leiden als voorbeeld gebruikt. Hieruit bleek dat de doelgroep breed verdeeld was en dat de stationsmaten voor groot deel bepalend zouden zijn voor de effectiviteit van de informatie. Ook is er gekeken naar de externe factoren waar de perronwanden aan blootgesteld worden. Met name vuil en vocht kunnen een beperking vormen. Hierna is een omschrijving gemaakt van de eisen en wensen die zowel de klanten als de NS hadden. Hierbij bleek veel overlap te zitten. Er zijn bij deze opdracht zowel voorstellen ontwikkeld voor technieken(zoals beamers, digitale inkt, LCD schermen en LED-schermen) als voor informatietypes(nieuws, reclame en vermaak). Hierbij zijn de onderlinge voordelen en nadelen afgewogen om zo een advies te geven over de beste methodes om de perronwanden te benutten. Afhankelijk van de tijdsplanning(1 of 5+ jaar) zijn LED-schermen en E-ink als technieken het meest interessant. De borden kunnen het beste de verschillende soorten informatie afwisselend tonen. Voor alle gekozen technieken is het advies dat er een glazen omhulsel omheen gebouwd wordt, om vandalisme, slijtage en vochtschade te beperken. Daarnaast zal het geheel hierdoor ook beter schoongemaakt kunnen worden. N.a.v. de conclusies en de informatiemogelijkheden is een virtuele omgeving ontwikkeld. Hierin zijn alle informatieconcepten verwerkt. De technische concepten zijn hier niet direct overgenomen vanwege de kleine verschillen tussen de technieken in een virtuele omgeving. Van deze omgeving is een handleiding gemaakt die bespreekt hoe het geheel functioneert. De test in de virtuele omgeving zal niet binnen deze opdracht uitgevoerd worden, vanwege de al grote omvang. Deze test zal verder uitgewerkt worden door Movares en een studente van de studie Toegepaste Communicatie Wetenschappen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Nederlandse Spoorwegen Nederland, Movares HR Visuals
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58334
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page