University of Twente Student Theses

Login

Acte de Présence - The Effect of Perceived Social Presence on online Social Status-Related Consumption

Oosting, W.M.H. (2008) Acte de Présence - The Effect of Perceived Social Presence on online Social Status-Related Consumption.

[img] PDF
567kB
Abstract:Individuen worden in hun consumentengedrag beïnvloed door groepen in hun omgeving. Individuen symboliseren met hun koopgedrag met welke groepen ze wel en niet geassocieerd willen worden. De aankoop van producten met een hoge sociale status is een van deze gedragingen. De mate waarin mensen dit gedrag vertonen is o.a. afhankelijk van twee factoren: mate van Social Presence en de persoonlijkheid van het individu met betrekking tot Need for Approval. Dit onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre dit statusgedrag ook in een online context van toepassing is. Na een pseudo-onderzoek werd proefpersonen gevraagd hun eigen beloning, een boodschappenpakket waar men kans op maakt voor het meedoen aan het onderzoek, samen te stellen. De condities waaronder men dit doet is verschillend voor de groepen door middel van een Social Presence manipulatie (aanwezigheid chatvenster en foto). Van de producten die gekozen konden worden was telkens een hoge (meestal a-merk), middel (meestal huismerk) en lage status variant (meestal b-merk) aanwezig. Het statusgedrag werd o.a. gemeten aan de hand van het aandeel, de hoeveelheid en de gemiddelde status van de producten in het winkelmandje van de proefpersoon. Verwacht werd dat de status van de gekozen producten hoger is bij de hogere Social Presence conditie. Verder werd verwacht dat proefpersonen met een hoge Need for Approval (NfA) sterker beïnvloed worden door de Social Presence manipulatie. Het eerste effect zou dus groter moeten zijn bij mensen met een hoge NfA ten opzichte van proefpersonen met een lage NfA. Hoofdeffecten voor SP zijn schaars en voor NfA zijn ze zelfs niet gevonden. Het onderzoek bevestigt echter wel enkele significante interactie-effecten tussen Social Presence en Need for Approval op verschillende afhankelijke variabelen m.b.t. statusgerelateerd consumentengedrag, echter iets anders dan verwacht. Mensen met een hoge NfA kiezen producten met een hogere status en kiezen eerder voor a-merk producten bij een hogere SP perceptie. Bij mensen met een lage NfA treedt echter het omgekeerde op, zij gaan juist in tegen de SP perceptie. Bij een hogere SP perceptie kiezen zij juist voor lagere status producten en worden a-merk producten gemiddeld later gekozen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58399
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page