University of Twente Student Theses

Login

De ontwikkeling en evaluatie van een opleidingsevaluatie-instrument voor de SMVBO

Doets, Jorien (2008) De ontwikkeling en evaluatie van een opleidingsevaluatie-instrument voor de SMVBO.

[img] PDF
146kB
Abstract:Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de Koninklijke Marine in Den Helder. De opdracht is uitgevoerd op de SMVBO, een school die opleidingen verzorgd op het gebied van maritiem-militair, sociaalcommunicatieve, leidinggevende en onderwijskundige vaardigheden. De behoefte was deze opleidingen te gaan evalueren om de kwaliteit te waarborgen en, indien nodig, de opleidingen te verbeteren. Kirkpatrick heeft een model ontwikkeld, waarbij evalueren van onderwijs op een viertal niveaus kan plaatsvinden. Dit zijn het reactieniveau, leerniveau, niveau van werkgedrag en organisatieniveau. De SMVBO heeft de opdracht gegeven de opleidingen te evalueren op het reactieniveau. Echter dient het de aanbeveling bedrijfsopleidingen te evalueren op het organisatieniveau. Voor organisaties is het van belang dat bepaald wordt, wat het effect van de opleiding is op de organisatieresultaten om te achterhalen of de opleiding een goede investering is. Voor evalueren op reactieniveau worden de volgende onderwerpen aanbevolen: trainer, presentatie, relevantie, lesstof en materiaal. Deze onderwerpen zijn verwerkt in een vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit 25 stellingen en 7 open vragen. Bij het opstellen van de vragenlijst is gelet op de formulering van de stellingen. De vragenlijst is getoetst op betrouwbaarheid en validiteit. Dit is gedaan door de vragenlijst voor te leggen aan 49 respondenten afkomstig uit verschillende opleidingen af te nemen. De betrouwbaarheid van de gehele vragenlijst is 0.874, waardoor de betrouwbaarheid als goed beschouwd kan worden. De validiteit is bepaald door het uitvoeren van een factoranalyse. 63% van de variantie wordt verklaard door vijf componenten. Deze componenten komen niet overeen met de vooraf opgestelde onderwerpen. Echter kennen de vijf componenten een eigen thema dat gemeten wordt, waardoor ook de validiteit goed is. Ten slotte is ook de bruikbaarheid van de vragenlijst getoetst. Dit is gedaan door een metavragenlijst voor te leggen aan dezelfde respondenten, die de ontwikkelde vragenlijst hebben ingevuld, en ook nog bij 18 opleidingsverantwoordelijken. Over het algemeen werd de vragenlijst bruikbaar bevonden. Er zijn een aantal punten voor verbetering geconstateerd en enkele daarvan zijn doorgevoerd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58413
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page