University of Twente Student Theses

Login

Invloedrijke factoren bij de realisatie van een toegankelijke overheidswebsite

Wilmink, M.H. (2008) Invloedrijke factoren bij de realisatie van een toegankelijke overheidswebsite.

[img] PDF
2MB
Abstract:Overheden gebruiken tegenwoordig het internet veelvuldig als kanaal voor hun dienstverlening naar burgers toe. Deze online dienstverlening is echter voor een grote groep senioren en gebruikers met een functiebeperking in veel gevallen niet toegankelijk, omdat de websites niet conform de technische standaarden van het internet ontwikkeld zijn. Stichting Accessibility is op zoek naar mogelijkheden om overheden te overtuigen van het belang van een technisch toegankelijke website. Deze scriptie beschrijft een exploratief onderzoek naar de invloedrijke factoren bij de realisatie van een toegankelijke overheidswebsite. Beter inzicht in deze factoren stelt Accessibility in staat om in haar communicatie te anticiperen op de behoeften van webfunctionarissen bij de realisatie van een toegankelijke website voor hun organisatie. De Theory of Planned Behavior (TPB) van Ajzen (1991) is als basis voor dit onderzoek gebruikt. Dit model veronderstelt dat gepland gedrag wordt bepaald door de intentie om dit gedrag te vertonen. Deze intentie wordt beïnvloed door drie gedragsdeterminanten; de subjectieve norm, de veronderstelde gedragsbeheersing en de attitude ten opzichte van het gedrag. Het model is door de onderzoeker uitgebreid met een specifieke set externe factoren uit de literatuur die potentieel van invloed zouden kunnen zijn op het gedrag van overheden om een toegankelijke website te realiseren. Om het theoretische model met de externe factoren te toetsen zijn interviews gehouden met experts op het gebied van webtoegankelijkheid. Naar aanleiding van deze interviews is het theoretische model aangepast. Op basis van hun ervaringen en kennis uit de praktijk gaven de experts aan dat de realisatie van een toegankelijke website de beste kans van slagen heeft als het aspect toegankelijkheid in de eerste stap van het ontwikkelingsproces wordt meegenomen. In deze eerste fase is de intentie om toegankelijke website te realiseren de meest invloedrijke factor. In de vervolgstappen van het ontwikkelingsproces, die buiten de scope van dit onderzoek vallen, spelen echter nog andere factoren een rol, waardoor de intentie geen directe invloed heeft op de realisatie. De aanwezigheid van de intentie is echter wel een vereiste om uiteindelijk een toegankelijke website te realiseren. Vervolgens zijn bij 158 webfunctionarissen vragenlijsten afgenomen om de gepercipieerde of ervaren invloed van de factoren in het definitieve onderzoeksmodel te meten. De resultaten van deze vragenlijst die is afgenomen bevestigen dat er geen relatie is tussen de intentie en de realisatie. De intentie van een overheidsorganisatie om een toegankelijke website te realiseren kan echter voor 44% worden verklaard door de TPB factoren subjectieve norm en attitude en de volgende externe factoren: - Management support als een invloedrijke factor op de intentie. Het is van belang om webtoegankelijkheid niet alleen als een technische kwestie te beschouwen, maar ook als een beleidsvraagstuk. - Kennis over de voordelen van een toegankelijke website heeft een invloedrijke rol. Niet alle voorlichting en kennisoverdracht dient een technische inslag te hebben, omdat er functionarissen vanuit verschillende typen functies betrokken zijn bij de realisatie van een website. - De percepties van het management van een overheidsorganisatie over de voordelen van een toegankelijke website zijn belangrijk. De kennis binnen de organisatie heeft hierop een grote invloed. - De gepercipieerde kosten van een toegankelijke website zijn van invloed bij zowel het management als bij de verantwoordelijke webfunctionaris. De zakelijke aspecten van een toegankelijke website dienen aandacht te krijgen in de communicatie met overheden. - Webtoegankelijkheid kan bij overheden als aandachtpunt op de agenda worden gezet als burgers en belangenorganisaties klachten indienen over de toegankelijkheid van de website. - De gemeentegrootte heeft invloed op de betrokkenheid bij de website. Kleine gemeenten hebben meer stimulatie nodig bij de realisatie van een toegankelijke website dan grote gemeenten.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Stichting Accessibility
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58419
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page