University of Twente Student Theses

Login

Fysieke leeromgevingen in het VMBO : onderzoek naar de inrichting van fysieke leeromgevingen met ICT, geschikt voor leerlingen en docenten in de bovenbouw van het VMBO

Lensink, P. (2009) Fysieke leeromgevingen in het VMBO : onderzoek naar de inrichting van fysieke leeromgevingen met ICT, geschikt voor leerlingen en docenten in de bovenbouw van het VMBO.

[img] PDF
590kB
Abstract:Veel scholen vragen zich af hoe zij op een geschikte manier een fysieke leeromgeving kunnen inrichten. In dit verkennende onderzoek is door middel van een casestudie inzichtelijk gemaakt hoe vier scholen waar onderwijs voor VMBO-leerlingen wordt gegeven hun fysieke leeromgeving waarin ICT gebruikt wordt, hebben ingericht. Op basis van de uitkomsten van de casestudie, literatuur en informatie die verkregen is door het bijwonen van bijeenkomsten zijn richtlijnen opgesteld. Aan de hand van de richtlijnen zijn een model, checklist en toelichting ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden door actoren in het onderwijsveld om een fysieke leeromgeving met ICT in de bovenbouw van het VMBO in te richten. Deze drie onderdelen zijn middels een vragenlijst onder actoren in het onderwijs geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie geven aan dat het model, de checklist en de toelichting door de respondenten als voldoende bruikbaar worden beoordeeld. Echter wordt ook aangegeven dat meer informatie over de invulling van de aandachtspunten en het inschakelen van expertise nodig is om goede keuzes te kunnen maken. Daarnaast geven de uitkomsten aan dat de onderdelen ‘ontwerp van de fysieke leeromgeving’ en ‘inrichting van de fysieke leeromgeving’ voldoende bruikbaar zijn in andere typen onderwijs, zoals het basisonderwijs, HAVO/VWO en hoger onderwijs.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58423
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page