University of Twente Student Theses

Login

De rol van kranten op de arbeidsmarkt : een kwantitatief onderzoek naar het verschil in beoordeling en gedrag tussen lezers van gratis kranten en betaalde dagbladen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie

Draaisma, N. (2008) De rol van kranten op de arbeidsmarkt : een kwantitatief onderzoek naar het verschil in beoordeling en gedrag tussen lezers van gratis kranten en betaalde dagbladen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:In deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de rol die kranten hebben op de arbeidsmarkt. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen gratis kranten en betaalde dagbladen en actieve en latente baanzoekers. De respondenten hebben een online vragenlijst ingevuld op de websites van verschillende gratis kranten en betaalde dagbladen. Uiteindelijk zijn er 940 vragenlijsten geanalyseerd. Allereerst is er in het onderzoek gekeken naar de attitude ten opzichte van personeelsadvertenties. Uit de resultaten is gebleken dat baanzoekers en krantenlezers meer letten op inhoudelijke kenmerken dan lay-out kenmerken van een personeelsadvertentie. De andere resultaten van de online vragenlijst wijzen uit dat er een positievere attitude is ten opzichte van betaalde dagbladen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. De lezers maken namelijk een bewustere keuze voor een betaald dagblad als ze op zoek zijn naar een baan, weten beter wanneer carrière-edities verschijnen in een betaald dagblad en lopen ook vaker een 'blokje om' speciaal voor de personeelsadvertenties in een betaald dagblad. Daarnaast is het gebruik van kranten onderzocht. Er is gekeken of er vaker gesolliciteerd wordt, de website van de krant (carrièreportaal) vaker bezocht wordt en of de website van de organisatie vaker bezocht wordt in een betaald dagblad dan in een gratis krant. Dit bleek allemaal het geval te zijn. Het verschil tussen actieve en latente baanzoekers is ook onderzocht. Tussen actieve baanzoekers en latente baanzoekers zijn geen significante verschillen gevonden. Een kleine nuance op dit onderzoek moet gemaakt worden, aangezien betaalde dagbladen al veel meer jaren meegan dan gratis kranten. De resultaten vande gratis kranten zijn zeker niet slecht, ze worden alleen vergeleken met betaalde dagbladen die al tientallen jaren langer meegaan en dus meer gevestigd zijn. Als het onderzoek door de jaren heen vaker uitgevoerd wordt, kunnnen er betere conclusies getrokken worden over het verschil tussen gratis kranten en betaalde dagbladen.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Intelligence Group
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58427
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page