University of Twente Student Theses

Login

Invloed van referentiegroepen op de consument socialisatie van kinderen : een systematic review

Schreur, M.A.C. (2009) Invloed van referentiegroepen op de consument socialisatie van kinderen : een systematic review.

[img] PDF
439kB
Abstract:Onderzoek naar de ontwikkeling van consument socialisatie van kinderen is de afgelopen decennia flink toegenomen. Veel onderzoek is gedaan naar de kennis van kinderen over producten, merken, reclame, winkelen, prijzen, beslissingsstrategieën en onderhandel¬technieken (John, 1999). Hoewel onderzoeken bekend zijn die zich gericht hebben op de invloed van externe factoren op de ontwikkeling tot consument, richten deze zich met name op de invloed van media en reclame (John, 1999). De invloed van primaire referentiegroepen op de ontwikkeling van consument socialisatie van kinderen is vrijwel niet onderzocht. Het hoofddoel van deze studie was het tonen van een op systematische wijze verkregen overzicht van empirische resultaten van onderzoek naar de invloed van primaire referentie¬groepen op de ontwikkeling van consument socialisatie van kinderen, gepubliceerd in de jaren 1998 tot en met 2008. Daarnaast werd de wetenschappelijke kwaliteit van de studies vastgesteld, om te bepalen welke waarde aan de individuele studies gehangen moet worden binnen de resultaten. Om een vertekend beeld van de resultaten te voorkomen, zijn studies met een aflatende wetenschappelijke kwaliteit niet verder geanalyseerd. Eenentwintig studies bleken relevant, waarvan drie niet meegenomen zijn in de analyse wegens onvoldoende wetenschappelijke kwaliteit. Uit de analyse van de wetenschappelijke kwaliteit van de overgebleven studies, toonde dat de rapportage omtrent de steekproef¬selectie en -populatie te wensen over liet. Daarom is geconcludeerd is dat voorzichtig dient te worden omgegaan met generalisaties van de resultaten. Onderzoek naar invloed van referentiegroepen op consument socialisatie heeft zich de afgelopen tien jaar vooral gericht op ouders en leeftijdsgenoten. De onderzoeken naar invloed van ouders kon onderverdeeld worden in drie verschillende thema’s: merkbeleving, de invloed van communicatie tussen ouder en kind en referentiegroepen als informatie¬bronnen. Het onderzoek naar leeftijdsgenoten richt zich met name op motivaties en symboliek van consumeren. Enkele studies hebben zich gericht op overige referentie¬groepen, zoals leraren of overige familieleden. Deze konden allen onderverdeeld worden in het thema informatie¬bronnen.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Henkel Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58452
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page