University of Twente Student Theses

Login

Dynamiek in de Europese asfaltwegenbouwsector : een internationaal vergelijkende studie naar de asfaltwegenbouwsector

Welle, R. ter (2005) Dynamiek in de Europese asfaltwegenbouwsector : een internationaal vergelijkende studie naar de asfaltwegenbouwsector.

[img] PDF
4MB
Abstract:De aanleiding voor dit onderzoek is dat het functioneren van de bouwsector in verschillende landen ter discussie staat. Ondanks dat verschillende landen verschillende, door nationale wet- en regelgeving bepaalde, institutionele kaders kennen, lijken de problemen vergelijkbaar: een positieve marktdynamiek lijkt afwezig omdat een continue vernieuwing van processen en producten ontbreekt. Op dit moment zijn er op Europees niveau een aantal ontwikkelingen zichtbaar die mogelijk een positieve invloed hebben op het functioneren van de bouwsector. Meer specifiek gaat het hierbij om de ontwikkeling van een Europese Richtlijn Bouwproducten (Construction Products Directive, CPD) en sterk gewijzigde Europese Richtlijn voor Overheidsaanbestedingen (Public Procurement Directive, PPD). Het doel van dit onderzoek kan dan ook als volgt verwoord worden: “verkrijgen van inzicht in de invloed van aanpassing in de richtlijnen CPD en PPD op productontwikkeling en marktstructuur in de asfaltwegenbouwsector in Europa.” Het onderzoek richt zich op een kwalitatieve beschrijving op meso-niveau. Gegevens voor deze beschrijving zijn verkregen uit een literatuurstudie, gesprekken met deskundigen en een enquête onder de leden van de European Asphalt Pavement Association (EAPA)
Item Type:Essay (Master)
Clients:
EAPA en VWB-Asfalt
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58469
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page