University of Twente Student Theses

Login

De invloed van bronnen op initieel vertrouwen en koopintentie bij online verkoop

Wessem, J.J. van (2008) De invloed van bronnen op initieel vertrouwen en koopintentie bij online verkoop.

[img] PDF
2MB
Abstract:Vertrouwen is een belangrijk element om online verkoop te kunnen realiseren. Uit de literatuur is gebleken dat informatie verstrekt door derden en informatie verstrekt door de organisatie kan leiden tot meer vertrouwen in de webwinkel.In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van bronnen, een combinatie van een zender en een boodschap, op het initieel vertrouwen en de koopintentie bij online verkoop. Om het initieel vertrouwen, vertrouwen dat ontstaat bij eerste kennismaking met de website, te meten is gebruik gemaakt van trusting beliefs vertrouwenselementen). Bij online verkoop zijn drie trusting beliefs van invloed op het vertrouwen: competence, benevolence en integrity belief. Door de informatie te manipuleren zoals dat is gedaan door Wang en Benbasat (2007) is geprobeerd inzicht te krijgen in de importantie van de trusting beliefs. Wang en Benbasat ontwikkelden drie verklaringen, de How, Why en Trade-off verklaring, die significant verschilden op de trusting beliefs. Het doel hiervan is een rangorde in importantie van de trusting beliefs op het algemeen vertrouwen en koopintentie aan te kunnen brengen. De drie condities en de controle conditie zijn vervolgens gekoppeld aan een zender. Zowel de zender als de weergave van de boodschap blijken invloed te hebben op het vertrouwen. Tussen de Trade-off boodschap en de controle groep op de competence belief is een hoofdeffect geconstateerd. Hier scoort de trade-off conditie significant hoger. De gebruiker als zender scoort significant hoger dan de organisatie als zender op alle trusting beliefs en het algemeen vertrouwen. Een verklaring hiervoor is dat de deelnemer zich identificeert met de zender waardoor interactie optreedt. Interactie zorgt voor vertrouwen. Naast hoofdeffecten zijn er ook interactie-effecten geconstateerd. Er is sprake van interactie tussen inhoud en zender bij de afhankelijke variabelen. Dit zijn: de drie trusting beliefs en het algemeen vertrouwen is sprake van interactie effect. Opvallend is dat de controle conditie verschilt significant op alle vier de condities. Hieruit blijkt dat identificatie een belangrijke rol speelt bij het genereren van vertrouwen door middel van tekstuele informatie Daarnaast is het opvallend, dat bij de organisatie als zender, de Trade-off versie significant verschilt van de controle conditie op de drie trusting beliefs en het algemeen vertrouwen. Helaas kunnen er geen verbanden worden gelegd tussen de trusting beliefs en het algemeen vertrouwen en de koopintentie. Toekomstige studies zouden moeten uitwijzen welke invloed de trusting beliefs hebben op het algemeen vertrouwen en de koopintentie
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Mailorder Solutions
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58470
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page