University of Twente Student Theses

Login

Better eating via internet therapy? : een onderzoek naar de preferentie van patiënten met Boulimia Nervosa ten aanzien van de behandeling van hun eetstoornis

Keijzer, M. (2008) Better eating via internet therapy? : een onderzoek naar de preferentie van patiënten met Boulimia Nervosa ten aanzien van de behandeling van hun eetstoornis.

[img] PDF
3MB
Abstract:In deze scriptie wordt een onderzoek naar de preferentie van patiënten met Boulimia Nervosa ten aanzien van de behandeling van hun eetstoornis beschreven. Er werd een vergelijking gemaakt tussen een reguliere face-to-face behandeling en een internetbehandeling. Een internetbehandeling voor de behandeling van eetstoornissen is nieuw en lijkt veelbelovend. Buitenlandse onderzoeken hebben de effectiviteit van internetbehandelingen voor eetstoornissen meerdere malen aangetoond. In Nederland is echter nog weinig onderzoek gedaan naar internetbehandelingen. Onbekend is hoe groot de animo voor een dergelijke behandeling zal zijn en wat de preferenties van patiënten zijn ten aanzien van een behandeling.Om de preferenties en gedragsintenties van patiënten met een eetstoornis te achterhalen werd een (online) vragenlijst opgesteld. In deze vragenlijst werden een face-to-face behandeling en een internetbehandeling voor een eetstoonis met elkaar vergeleken. Hierbij werd zowel een directe vergelijking als een indirecte vergelijking gemaakt. Bij de indirecte vergelijking werd op basis van de componenten van het decomposed theory of planned behaviour van Taylor en Todd (1995) met zowel open als gesloten vragen gevraagd naar beoordelingen over de attitude (waargenomen nut, waargenomen gebruiksvriendelijkheid en compatibiliteit), subjectieve norm en de waargenomen gedragscontrole (zelfeffectiviteit en faciliterende bronnen) ten aanzien van de behandelingen. Bij de directe vergelijking werd de respondenten gevraagd een directe vergelijking te maken. Uit zowel de directe als de indirecte vergelijking bleek dat de respondenten een voorkeur hadden voor een face-to-face behandeling. Vooral bij het construct 'attitude' bleken de respondenten een sterke voorkeur te hebben voor een face-to-face behandeling. De face-to-face behandeling werd als zinvoller, effectiever en betrouwbaarder gezien dan de internetbehandeling. Ook bij het construct waargenomen gedragscontrole bleken de respondenten meer vertrouwen te hebben in hun eigen vaardigheden bij de face-to-face behandeling en bleek er meer vertrouwen te zijn in de behandelaars bij de face-to-face behandeling. Toch bleek de face-to-face behandeling niet op alle componenten een hoger oordeel te krijgen: de internetbehandeling werd als makkelijker aangemerkt, en ook bleek een internetbehandeling makkelijker te combineren te zijn met het werk en/of de studie van de respondenten. Concluderend kan gesteld worden dat wanneer respondenten moeten kiezen tussen een face-to-face behandeling of internetbehandeling, er eerder wordt gekozen voor een face-to-face behandeling
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Amarum, stichting GGNet
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58475
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page