University of Twente Student Theses

Login

Kanaalsturing : een inventarisatie van de attitudes van burgers ten opzichte van sturing in het kanaalkeuzegedrag

Jansen, P. (2008) Kanaalsturing : een inventarisatie van de attitudes van burgers ten opzichte van sturing in het kanaalkeuzegedrag.

[img] PDF
1MB
Abstract:Technologische ontwikkelingen in de jaren 90 hebben er voor gezorgd dat het scala aan dienstverleningskanalen is uitgebreid met bijvoorbeeld websites en e-mail. De overheid heeft hier dankbaar gebruik gemaakt door informatie en overheidsdiensten elektronisch aan te bieden. Ondanks de voordelen voor zowel de overheid (kostenbesparing) en de burger (thuis overheidsdiensten kunnen afnemen op een zelfgekozen moment), wordt vooralsnog niet in de mate gebruik gemaakt van elektronische overheidsdiensten als de overheid zou willen. De vraag voor de overheid is wat nodig is om de burger naar het internet te laten bewegen voor het afnemen van overheidsdiensten. Voor de gemeente 's-Hertogenbosch is in deze explorerende studie onderzocht of de burger mogelijk gestuurd kan worden in de kanaalkeuze bij het afnemen van overheidsdiensten. Bij het onderzoek zal worden onderzocht of dit mogelijk kan geschieden door het inzetten van algemene gedragssturingsinstrumenten. Uit de theorie die in deze scriptie is gebruikt, zijn er een vijftal sturingsinstrumenten te onderscheiden. Deze sturingsinstrumenten komen voort uit twee toepassingen uit zowel de overheidsliteratuur als literatuur uit de private sector. Deze toepassingen zijn het gedragssturingsmodel van Van der Doelen (1989) en de Marketingmix van McCarthy (1960). De vijf mogelijke kanaalsturingsinstrumenten die uit deze toepassingen te onderscheiden zijn, zijn de volgende: - Communicatief sturingsmodel/Promotie: Sturing door middel van informatieoverdracht tussen de overheid en de burger. Dit kan geschieden door middel van bijvoorbeeld PR of de massamedia. - Juridisch sturingsmodel: Sturing door middel van wetten en regels, zoals het verplicht stellen van de elektronische belastingaangifte voor bedrijven. - Product: Sturing door onderscheid te maken in producteigenschappen, zoals een kwaliteitsverbetering bij diensten via bepaalde kanalen. - Plaats: Sturing door middel van de manier van afname en plaats van afname. Deze manier van sturing kan geschieden door bijvoorbeeld bepaalde kanalen moeilijk bereikbaar te maken. - Economisch sturingsmodel/Prijs: Sturing door middel van economische prikkels, zoals het verhogen of verlagen van tarieven door middel van subsidies of heffingen. Een belangrijke conclusie van Van der Doelen (1989) bij het toepassen van sturing, was dat de effectiviteit van de gedragssturingmodellen afhankelijk is van de context waarin hij wordt gebruikt. In deze scriptie zal worden onderzocht of sturing kan worden ingezet bij het kanaalkeuzegedrag van de burger. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt: Wat is de attitude van de burger ten opzichte van het toepassen van (kanaal)sturingsinstrumenten door de gemeentelijke overheid?
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Telematica Instituut
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/58478
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page