University of Twente Student Theses

Login

De samenwerking tussen docenten en hun professionele ontwikkeling bij het ontwerpen van lesmateriaal voor erfgoededucatie

Fahner, I.C. (2008) De samenwerking tussen docenten en hun professionele ontwikkeling bij het ontwerpen van lesmateriaal voor erfgoededucatie.

[img] PDF
188kB
Abstract:Voor de verankering van erfgoededucatie in het curriculum van het basisonderwijs heeft er een landelijk project, genaamd ‘Erfgoed à la Carte’ plaatsgevonden. Hieraan hebben verschillende docenten en erfgoeddeskundigen uit vijftien regio’s in Nederland meegedaan om in hun eigen regio lesmateriaal te ontwerpen voor de verankering van erfgoededucatie. In dit artikel wordt onderzocht hoe de samenwerking tussen docenten en erfgoeddeskundigen is verlopen tijdens het ontwerpen van het lesmateriaal en welke rollen docenten in het ontwerpproces hadden. Daarnaast is in dit onderzoek gekeken naar de professionele ontwikkeling van basisschool docenten en hun betrokkenheid met de school en de implementatie van het lesmateriaal, aangezien dit voor de implementatie van het ontworpen lesmateriaal in het curriculum van het basisonderwijs belangrijk is. In totaal is er in drie regio’s een case studie uitgevoerd, waarin gekeken is naar de manieren van samenwerking, professionele ontwikkeling en betrokkenheid van docenten. Na het uitvoeren van cross-case analyses zijn handreikingen voor deze drie concepten opgesteld, welke gebruikt kunnen worden bij nieuwe initiatieven voor de verankering van erfgoededucatie in het basisonderwijs. Hierin komt onder andere naar voren dat docenten zelf producten kunnen ontwerpen of zitting nemen in een klankbordgroep waarin zij feedback geven op (deel)producten. Ten aanzien van de professionele ontwikkeling zullen docenten door lesmateriaal te ontwerpen en/ of te gebruiken in de eerste plaats meer basiskennis over erfgoededucatie ontwikkelen. Daarnaast is het ook belangrijk dat zij kennis nemen van verschillende didactische aanpakken en deze ook in de praktijk gaan gebruiken. Tot slot is het voor de professionele ontwikkeling belangrijk dat docenten vanuit eigen interesses en vanuit de eigen wil te werk gaan. Ook binnen de samenwerking is te zien dat docenten voornamelijk affectief betrokken zijn, dus omdat ze dit zelf interessant vinden of willen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/58480
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page