University of Twente Student Theses

Login

Leidraad voor beperking overstromingsschade na doorbraak regionale waterkeringen

Keizer, A. (2008) Leidraad voor beperking overstromingsschade na doorbraak regionale waterkeringen.

[img] PDF
8MB
Abstract:Het voorliggende onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een leidraad voor de beperking van overstromingsschade binnen poldersystemen als gevolg van doorbraak van regionale waterkeringen. Het kenmerk van de meeste polders is dat het boezempeil hoger ligt dan het maaiveld. Doorbraak van boezemkades, zoals in Wilnis in 2003, leidt daardoor tot uitstroom van het boezemwater in de polder. Van oudsher heeft de focus altijd gelegen op het voorkomen van dit soort calamiteiten. Dit onderzoek heeft zich juist gericht op het beperken van de gevolgen, mocht het toch een keer fout gaan. Deze kans blijft namelijk altijd aanwezig Het hoofddoel van het onderzoek was het ontwikkelen van een leidraad waarmee aan de hand van gebiedsgegevens de kansrijkheid van fysieke gevolgbeperkende maatregelen te bepalen is. De achterliggende gedachte hiervan is het maken van een voorselectie, zodat het effect van deze maatregelen niet in tijdrovende simulaties hoeft te worden bepaald. De effectiviteit van maatregelen verschilt per gebied. Een leidraad, die als basis voor het zoeken naar effectieve maatregelen voor schadebeperking zou kunnen dienen, bestaat op dit moment niet.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Hydrologic
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58503
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page