University of Twente Student Theses

Login

Muurvast `De ontwikkeling van een innovatief verankeringssysteem voor vloeren´

Oudehand, Leon (2008) Muurvast `De ontwikkeling van een innovatief verankeringssysteem voor vloeren´.

[img] PDF
30MB
Abstract:In de bouwwereld is er een nieuwe ontwikkeling gaande. Gebouwen worden steeds minder in zijn geheel op de bouwplaats gemaakt, maar in kant-en-klare geprefabriceerde delen aangeleverd. Hierna is er alleen nog een assemblage van de verschillende bouwdelen nodig, hetgeen zorgt voor een veel efficiënter, sneller en goedkoper bouwproces. Een van de ontwikkelingen die hieruit is voortgekomen zijn de “holle kanaalplaatvloeren” (figuur 2.1). Dit zijn prefab vloerdelen die holle kanalen bevatten. Een groot nadeel van deze vloeren is het ontbreken van mogelijkheden tot verankering. Voorheen werden bouwdelen als metselwerk, vliesgevels en balustrades bevestigd met chemische ankers (figuur 2.2), echter door het holle karakter van de vloeren kunnen chemische ankers er niet in worden toegepast. Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van een nieuw en innovatief product dat het mogelijk maakt om bouwdelen aan kanaalplaatvloeren te verankeren. Het verslag begint met een korte analyse van de reeds uitgevoerde ontwikkelingen omtrent het product dat tot dan toe het “klemanker” werd genoemd. Aan de hand van deze analyse wordt een samenvatting gemaakt van de probleempunten en de uit te voeren taken. Als eerste stap is er een ontwerptraject doorlopen waarbij oplossingen zijn bedacht voor de nog aanwezige problemen. Hierin is onderzoek gedaan naar verschillende opties om wrijving te veroorzaken, de manier van afklemmen is geoptimaliseerd, er is een visueel controle middel ingebracht en er is een oplossing bedacht voor het opvangen van de toleranties in de vloer. Deze oplossingen zijn gecombineerd in een eerste concept, dat met behulp van SolidWorks is uitgewerkt en doorgerekend. Vanuit het SolidWorks model zijn er werktekeningen gemaakt, aan de hand waarvan een prototype is ontwikkeld. Als volgende stap is het prototype onderworpen aan een serie grondige beproevingen. Het is ten eerste getest op technisch functioneren. Hierbij is het prototype op een vloerdeel afgeklemd en oplopend belast tot zijn bezwijkpunt. Uit deze beproeving bleek dat het prototype de gewenste gebruiksbelasting van 4 kN (400 kg) ruim kon dragen. Het concept is hiermee dan ook technisch geschikt bevonden. Naast de technische test is een gebruikstest uitgevoerd. Hierin is het product enkele malen op een vloerdeel gemonteerd waarbij gekeken is naar het gebruik. Het prototype bleek zonder problemen te monteren te zijn en is ook qua gebruik geschikt bevonden. Na de twee beproevingen was bekend dat het prototype voldeed, wel waren er enkele aanpassingen nodig om de productie te vereenvoudigen. Met het verwerken van deze aanpassingen in het concept is het definitieve product tot stand gekomen; een anker waarmee verscheidene bouwdelen aan een holle vloer kunnen worden bevestigd. Met het uitontwikkelde anker in gedachten zijn enkele mogelijke toepassingen uitgewerkt. Er zijn Add-on onderdelen ontwikkeld voor het verankeren van gevels, vliesgevels, balustrades en luifels. Deze onderdelen zijn alleen conceptueel uitgewerkt en behoeven nog enige aandacht voordat ze daadwerkelijk kunnen worden toegepast. Om het idee goed te beschermen en te voorkomen dat het door andere partijen wordt “misbruikt” is er besloten om een patent aan te vragen. Onder begeleiding van Get-a-Patent (octrooibureau) is een patenttekst opgesteld welke is ingediend bij het Nederlands Octrooi Centrum. Hiermee is het idee beschermd en kan het zonder problemen gepubliceerd worden. Naast het ontwikkelen van het product is er ook gewerkt aan vercommercialisering van het product. Allereerst is er een strategie uitgewerkt waarmee het product op de markt zal worden gebracht. Daarnaast is de term “klemanker” vervangen door “IVO-anker” een meer aansprekende en opvallende naam. Bij de naam is een logo ontworpen waarin het product en zijn functie duidelijk naar voren komen. Ook is er promotiemateriaal ontwikkeld in de vorm van een brochure, een poster en een demonstratiefilmpje, met dit promotiemateriaal kunnen eventueel geïnteresseerde klanten en andere marktpartijen benaderd worden. In dit project is het IVO-anker ontwikkeld van een niet goed functionerend prototype naar een volledig functionerend product met een naam, logo en brochure. Verder is er een goed begin gemaakt aan de vercommercialisering van het anker. Dankzij de ontwikkelingen in dit project is het mogelijk om het product binnen enkele weken toe te passen in een bouwwerk.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Olde Hanter Holding BV
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58564
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page