University of Twente Student Theses

Login

Het ontwerpen van een nieuw concept voor mobiele vrouwentoiletten

Crusius, Sjors (2008) Het ontwerpen van een nieuw concept voor mobiele vrouwentoiletten.

[img] PDF
26MB
Abstract:Dit verslag is het resultaat van de Bachelor Eindopdracht van Sjors Crusius, student Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. In dit rapport wordt de ontwikkeling van een nieuwe mobiel vrouwentoilet weergegeven. Het ontwerpbureau Fever uit Leiden heeft hiertoe de opdracht gegeven. De doelstelling was het ontwikkelen van een dergelijk product dat kan worden ingezet in de binnenstad van Den Haag tijdens evenementen. Echter, er is besloten om het te ontwikkelen product multiinzetbaar te laten zijn. Om dit te bereiken is de volgende vraagstelling opgesteld: 1-Hoe ziet het probleemgebied er uit? In deze sectie wordt het probleemgebied verkend. Er wordt een marktonderzoek beschreven waarin de huidige oplossingen worden weergegeven. Ook wordt aangegeven hoeveel toiletpunten er nu worden aangeboden en hoeveel dit er eigenlijk zouden moeten zijn. In een analyse over het toiletbezoek van vrouwen worden de verschillende fases hierin beschreven en alle problemen die deze met zich meebrengen. Aan de hand van deze fases wordt geanalyseerd hoe het komt dat de huidige oplossingen falen. Een enquête onder de doelgroep levert de nodige informatie op over openbaar toiletbezoek en de beleving van hygiëne. 2-Hoe ziet het programma van eisen er uit? Met de gegevens van de eerste hoofdvraag kan een eisenprogramma worden samengesteld. Dit programma bevat alle eisen waaraan het te ontwerpen product moet voldoen. De verschillende belanghebbenden worden in deze analyse betrokken, en ook de ergonomie wordt geanalyseerd. Waar mogelijk worden eisen omgezet in technische specificaties 3-Hoe zien mogelijke oplossingen voor het probleem er uit, gemeten aan het programma van eisen? Met de eisen uit hoofdstuk 2 wordt een overzicht gemaakt van alle te vervullen functies van het ontwerp. In totaal zijn dit 21 functies. Hierna zijn door middel van brainstorms oplossingen voor deze functies bedacht. Deze oplossingen zijn gegroepeerd en hebben uiteindelijk drie concepten als uitkomst. Concept A is een transparant ontwerp, dat een comfortabele houding combineert met een korte gebruikstijd en een niet af te sluiten buitenvorm. Concept B is compact, gaat uit van een gehurkte houding, stelt veel eisen aan de privacy en is groepeerbaar. Tenslotte is concept C gericht op maximaal comfort en een sobere vormgeving. 4-Wat is de beste oplossing voor het probleem, gemeten aan de hand van het programma van eisen en wensen? In dit hoofdstuk wordt een uiteindelijke keuze gemaakt tussen de drie concepten. Aan de hand van enkele Unique Selling Points en de weegfactoren die hieraan zijn toegedeeld wordt een onderbouwde vergelijking gemaakt. Uiteindelijk blijkt concept A, met enkele aanpassingen, de sterkste oplossing voor het probleem te zijn. 5- Hoe ziet het ontwerp er in detail uit? Na de conceptkeuze kan het ontwerp uitgewerkt worden. Geometrie, materiaal, productiemethodes en kostprijs worden in dit hoofdstuk uitgewerkt. Het ontwerp krijgt een naam; de Cirl. Ook wordt er een proefmodel gebouwd waarmee enkele tests zijn uitgevoerd. De uitkomsten van deze tests zijn teruggekoppeld naar het ontwerp. 6. Hoe ervaren de doelgroep en de stakeholders de aangedragen oplossing voor het probleem? In dit laatste hoofdstuk wordt het ontwerp voorgelegd aan de verschillende belanghebbenden. Aan de hand van deze gesprekken worden een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van het ontwerp. Tenslotte wordt er in de conclusie een samenvatting gegeven van het ontworpen product en wordt aangegeven hoe het verdere ontwikkeltraject er uit zou kunnen zien.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Fever
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:21 art forms
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58575
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page