University of Twente Student Theses

Login

Professioneel balanceren : over de betrokkenheid van professionals bij boekhoudschandalen

Niezink, Kamiel (2008) Professioneel balanceren : over de betrokkenheid van professionals bij boekhoudschandalen.

[img] PDF
204kB
Abstract:Vanuit de gedachte van het organisationeel professioneel conflict (OPC) is de professional service firm (PSF) de aangewezen organisatievorm om de professionele belangen te waarborgen. De individualistische oriëntatie en de normen en waarden van het professionalisme botst inherent met de hiërarchische druk binnen organisaties. Individueel werken is voor de professional de ideale werksituatie. Wanneer professionals eenmaal werknemers zouden zijn van organisaties zou er een conflict ontstaan tussen de eisen van de bureaucratie van de organisatie enerzijds en de professionele idealen van de professional anderzijds. De PSF als organisatievorm met weinig hiërarchie, een decentrale structuur en diffuse machtsstructuur zou de professional beschermen tegen de genoemde kwalijke invloeden van organisaties. De recente betrokkenheid van PSF’s bij boekhoudschandalen geeft echter aan dat de PSF het professionalisme niet kan waarborgen. Tevens zijn er ontwikkelingen in het denken over professionals en organisaties waardoor de PSF minder voordelen lijkt hebben. De meer recente literatuur gaat er van uit dat het organisational-professional conflict niet zozeer van belang is en minder speelt dan eerder werd aangenomen. Als de doelen van de organisatie en die van de professional blijkbaar niet conflicteren is het niet verwonderlijk dat in het geval van misstanden er naar oorzaken buiten de organisatie wordt gezocht. Het fenomeen cliënt capture geeft in deze een oorzaak aan van de misstanden. De argumentatie rond cliënt capture is echter niet sluitend op basis van de bestaande literatuur. De cliënt heeft de professional te pakken gekregen maar dit had niet mogen gebeuren. De professional had te allen tijde weerstand moeten bieden vanuit zijn eigen professionele normen en waarden en zich moeten beroepen op zijn autonomie. Dit gebeurde echter niet, de vraag is waarom niet? Op deze vraag zijn verschillende antwoorden te vinden. Het professionele conflict is een functioneel fenomeen. Wanneer een professional conflict ervaart is dit een gevolg van een situatie waarin hij zich bewust is van zijn professionaliteit. Hij kent de grenzen van zijn eigen professionele domein en beroept zich op zijn autonomie. Het conflict dat zich openbaart wanneer anderen dit domein binnendringen en de professionele autonomie aantasten geeft juist blijk van een sterke professionele identiteit en moet daarom als positief bestempeld worden. De structuur van de PSF dempt echter conflict, professionals geven leiding aan andere professionals, de scheidlijnen tussen de organisatie en de professional vertroebelen waardoor conflicten zich niet openbaren. Daarbij komt dat leidinggevenden van de PSF zich hebben vervreemd van het professionalisme omdat zij, naarmate hun carrière vordert, steeds meer andere taken krijgen. De professional die werkzaam is onder de leidinggevende professional ziet deze juist als mede professional met professionele kennis. Een groot deel van de professionals in een PSF is dus juist niet autonoom. Diegene die wel autonoom zijn, de leidinggevenden, zijn binnen de PSF in het begin van hun carrière nooit opgevoed tot ware professionals. Dit verklaart dat leidinggevende professionals hun verkregen autonomie niet aanwenden om professioneel te handelen. Daarbij komt dat de PSF als organisatievorm weinig meer is dan een uitgeklede versie van een klassieke organisatie: weg hiërarchie, weg machtstructuur en weg duidelijke structuur. Waar haalt een klassieke organisatie haar kracht en soliditeit vandaan? Uit diezelfde machtsstructuur, hiërarchie en structuur. Een PSF is in die zin niets meer dan een zwakke organisatievorm. De verschillende benoemde eigenschappen van de PSF en de zwakheid van de PSF als organisatievorm maken haar zeer gevoelig. Gevoeligheid die haar naar mijn mening kwetsbaar maakt voor de kwalijke invloeden van haar cliënten. Kwetsbaarheid die uiteindelijk resulteert in het risico op betrokkenheid bij onprofessioneel handelen en boekhoudschandalen. De PSF zou naar mijn mening door haar marketing te verleggen van cliënt naar de aandeelhouder van die cliënt op een natuurlijke wijze professioneel handelen kunnen bewerkstelligen. Aandeelhouders hebben belangen die dichter bij het professionalisme liggen dan de managers van ondernemingen aangezien aandeelhouders diegene zijn die bij misstanden het hardst geraakt worden. Hoe de PSF het streven naar professionalisme vorm gaat geven is volledig aan haar en haar professionals. De mate waarin de PSF daarin succesvol is zal, zoals het hoort, van levensbelang zijn voor de organisatie. De PSF heeft nu niet alleen de plicht maar ook een sterke beweegreden om te doen wat professioneel gezien juist is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58624
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page