University of Twente Student Theses

Login

Kennis en vrije tijd binnen bereik : studie naar locatiefactoren en bereikbaarheid van de kenniseconomie en de vrijetijdseconomie

Zondag, Niels (2008) Kennis en vrije tijd binnen bereik : studie naar locatiefactoren en bereikbaarheid van de kenniseconomie en de vrijetijdseconomie.

[img] PDF
2MB
Abstract:In 2006 zijn voor elf regio’s netwerkanalyses opgesteld om te zorgen voor een betere afstemming tussen netwerken en modaliteiten om bereikbaarheidsproblemen aan te pakken. Dit rapport is een uitwerking en verdieping hiervan, omdat op lager schaalniveau wordt onderzocht wat voor twee sectoren, te weten kenniseconomie en vrijetijdseconomie de belangrijkste vestigingsfactoren zijn. Daartoe is antwoord gegeven op de vraag wat de relevante indicatoren zijn voor de bereikbaarheid van de functies kenniseconomie en vrijetijdseconomie in de stad Deventer en wat is de waarde hiervan voor betrokken partijen in de genoemde sectoren. Op basis van de behaviorale vestigingsleer is voor de sector kenniseconomie door middel van een literatuurstudie in beeld gebracht welke factoren van belang zijn. Vervolgens is met behulp van een casestudy onderzocht in hoeverre dit beeld uit de literatuur overeenkomt met de praktijk. Ook voor de vrijetijdseconomie is een literatuurstudie uitgevoerd. De casestudy die gericht is op grote evenementen en vaste attractiepunten laat zien welke bereikbaarheidsproblemen deze sector in Deventer kent en of dit overeen komt met het beeld dat na de literatuurstudie naar voren komt. De resultaten van de literatuurstudie voor de kenniseconomie laten zien dat een scala aan vestigingsfactoren een rol speelt. De meest belangrijke factoren komen ook in de casestudy terug. Dit zijn: - bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer; - parkeren; - imago en representativiteit; - beschikbaarheid van adequaat opgeleid personeel. De resultaten van het literatuuronderzoek en de casestudy naar factoren van de vrijetijdseconomie sluiten minder goed op elkaar aan. De vaste attractiepunten (zoals sport- en ontspanningscentra) in Deventer kennen geen grote knelpunten qua bereikbaarheid. De evenementen lossen knelpunten met alle betrokken actoren gezamenlijk op, waarbij wordt vastgehouden aan een methodiek die in de literatuur wordt aangedragen. Voldoende additionele parkeergelegenheid, beïnvloeding van de vervoerswijzekeuze en een uitstekende ontsluiting per openbaar vervoer zijn de sleutelwoorden. Beslissingnemers nemen locatiebeslissingen voor een belangrijk deel op gevoel. Dit onderzoek laat zien welke indicatoren van belang zijn voor een bepaalde onderneming, maar biedt daarnaast ook handvatten om deze informatie op een rationele wijze te beoordelen. Door middel van bijvoorbeeld bereikbaarheidskaarten kan voor zowel de kenniseconomie als de vrijetijdseconomie aangetoond worden welke locatie met het oog op reistijd van personeel of bezoekers het meest ideaal is. Niet alleen bereikbaarheid, maar ook economische potenties en vastgoedwaarde kunnen op deze wijze in beeld worden gebracht.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Goudappel Coffeng BV
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58625
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page