University of Twente Student Theses

Login

De relatie tussen belevingswaarde en gebruikersparticipatie bij vastgoedprocessen binnen Defensie : not everything that counts, can be counted and not everything that can be counted, counts

Koster, H.M. (2009) De relatie tussen belevingswaarde en gebruikersparticipatie bij vastgoedprocessen binnen Defensie : not everything that counts, can be counted and not everything that can be counted, counts.

[img] PDF
2MB
Abstract:Het Ministerie van Defensie beschikt over een grote hoeveelheid vastgoed om het vervullen van haar takenpakket mogelijk te maken. Dit vastgoed probeert zij op een doelmatige en efficiënte manier te beheren. Momenteel leiden politieke keuzes tot een beperkt beschikbaar vastgoedbudget en een verhoogde vraag naar efficiënt vastgoedmanagement. Daarnaast groeit het belang van tevreden en gemotiveerd personeel. Naast allerlei andere aspecten is ook vastgoed verantwoordelijk voor een deel van deze tevredenheid. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen de behoefte aan kwalitatief vastgoed en een beperkt budget. De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is als agentschap binnen het Ministerie van Defensie verantwoordelijk voor het vastgoedbeheer. De DVD is verantwoordelijk voor het beheren en het (laten) uitvoeren van zowel nieuwbouw als het onderhoud van de in beheer zijnde gebouwen, werken en terreinen van Defensie. De DVD ziet een ruimer waardeconcept1 als een oplossingsrichting voor het bovengenoemde spanningsveld. Welke rol belevingswaarde en functionele waarde kunnen spelen in het Defensie vastgoedproces is momenteel onderwerp van een aantal werkgroepen. Deze richten zich met name op het vastgoed zelf. Dit onderzoek richt zich op het beïnvloeden van de belevingswaarde door aandacht te schenken aan het totstandkomingproces van het vastgoed. Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in de relatie tussen de belevingswaarde van vastgoed en het toepassen van gebruikersparticipatie. Het geeft advies over een praktische werkwijze van gebruikersparticipatie binnen het Defensie nieuwbouwproces
Item Type:Essay (Master)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58663
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page