University of Twente Student Theses

Login

Verevening: een continu proces van evenwicht en tegenwicht Een kwalitatief onderzoek naar het proces om tot overeenstemming tussen publieke en private partijen aangaande verevening te komen

Vrancken, L.E.M. (2009) Verevening: een continu proces van evenwicht en tegenwicht Een kwalitatief onderzoek naar het proces om tot overeenstemming tussen publieke en private partijen aangaande verevening te komen.

[img] PDF
3MB
Abstract:Met de komst van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) in 1994 gingen private partijen strategische grondposities innemen. Het grondbeleid van de gemeente veranderde hierdoor van een actief naar een faciliterend grondbeleid. De dominante rol van de overheid bij ruimtelijke ontwikkelingen nam hierdoor af, met een intensievere samenwerking tussen publieke en private partijen als gevolg. Het probleem dat deze verandering met zich meebracht, is dat private partijen de winsten uit het vastgoed opstrijken, terwijl de overheid investeert in de openbare ruimte. Dit wordt ook wel ‘cherry picking’ genoemd; het alleen willen ontwikkelen van kansrijke en winstgevende planonderdelen. Met de komst van de nieuwe Grondexploitatiewet (van kracht sinds 1 juli 2008) moet het ‘cherry picking’ tot het verleden horen, omdat deze wet het verhalen van kosten en verevening beter tracht te reguleren dan de oude regelgeving (exploitatieovereenkomst en baatbelasting). Het idee achter verevening is dat winsten uit rendabele planonderdelen worden geïnvesteerd in de onrendabele planonderdelen om zo de gewenste integrale ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Dit onderzoek focust op de privaatrechtelijke vereveningsafspraken, omdat deze de voorkeur genieten vanuit de Grondexploitatiewet
Item Type:Essay (Master)
Clients:
ARCADIS
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58683
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page