University of Twente Student Theses

Login

Beekherstel : een onderzoek naar de hydraulische en morfologische effecten van maatregelen ter bevordering van de natuurlijke situatie van de Saasvelderbeken

Duijvestijn, R.C. (2009) Beekherstel : een onderzoek naar de hydraulische en morfologische effecten van maatregelen ter bevordering van de natuurlijke situatie van de Saasvelderbeken.

[img] PDF
19MB
Abstract:Beekherstel is een relatief nieuw onderdeel binnen de waterbeheerwereld. Er zijn nog veel lacunas en effecten van maatregelen en vegetatie zijn lang niet altijd duidelijk. Dit onderzoek tracht meer inzicht te geven over maatregelen die genomen kunnen worden om beekherstel uit te voeren. Tijdens dit afstudeeronderzoek welke is uitgevoerd bij Royal Haskoning, zijn de hydraulische (waterstanden) en morfologische (bodemveranderingen) effecten van beekherstel onderzocht. Hiervoor zijn twee maatregelen met behulp van het modelleerprogramma SOBEK geanalyseerd. Decennia lang zijn rivieren en beken door Nederlandse waterbouwers gekanaliseerd en gestuwd om het water onder controle te louden. Een teveel aan water moest zo snel mogelijk afgevoerd worden, wat resulteerde in kanalisatie en rechttrekking van rivieren en beken. Een tekort aan water noodzaakte de opvang en retentie ervan met behulp van stuwen. In de huidige watersystemen kunnen de steeds groter wordende hoeveelheden water echter niet altijd snel genoeg warden afgevoerd met zo nu en dan een overstroming ais gevolg. Daar komt bij dat men verwacht dat door klimaatveranderingen de komende decennia de hoeveelheid af te voeren water steeds heftiger pieken en dalen zal vertonen. Enerzijds gaat het toenemen ais gevolg van meer langdurige en intensieve regenbuien. Daarnaast verwacht men dat de zeespiegel zal stijgen, waardoor het water minder snel wordt afgevoerd. Anderzijds is de verwachting dat er tijdens droge periodes een steeds groter tekort aan water is. Een bijkomend gevolg van het stuwen en kanaliseren van rivieren is dat de flora en fauna van waterlopen dusdanig is veranderd dat van een goed ecologisch systeem, zoals dat wordt benoemd in de Europese Kaderrichtlijn Water vaak niet eens meer sprake is. Vissen kunnen de rivieren en beken niet opzwemmen vanwege te grote peilverschillen (door de aanwezigheid van stuwen) en door het nagenoeg stilstaande water is er weinig variate in de stroomsnelheid en vegetatie. Door bovengenoemde problemen is het idee ontstaan om juist in de bovenlopen, daar wear beken beginnen, te beginnen met het herstellen van de watersystemen. Beken zijn immers kleinschaliger en eenvoudiger te bedwingen. Hierdoor zijn gevolgen bij droogte- of natschade en dus ook de risico's een stuk kleiner. Daarnaast sluit dit goed aan bij de filosofie van de commissie waterbeheer 21e eeuw (WB21) om het water vertraagd af te voeren.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Royal Haskoning
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58685
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page