University of Twente Student Theses

Login

Opbouw en hervorming van inheemse politiekorpsen : ervaringen van de nederlandse krijgsmacht na 1989

Sollie, H. (2008) Opbouw en hervorming van inheemse politiekorpsen : ervaringen van de nederlandse krijgsmacht na 1989.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Deze studie maakt deel uit van het onderzoeksprogram-ma ‘Policing by the military’ van de Nederlandse Defensie Academie. Dit programma beoogt inzicht te ontwikkelen in de uitvoering van politietaken door de Nederlandse krijgsmacht en haar zo voor te bereiden op toekomstige opgaven. Deze publicatie, die geschreven is in het kader van mijn afstuderen aan de Universiteit van Twente, bevat de bevindingen van een uitgebreid onderzoek naar de deelname van de Nederlandse krijgsmacht aan inheemse politieopbouw. Sinds het einde van de Koude Oorlog is de focus van de Nederlandse krijgsmacht verschoven van de verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied naar de bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit. Voor Defensie zijn de opbouw en hervorming van buitenlandse veiligheidsdiensten sindsdien een belang-rijke taak. Momenteel zijn tal van Nederlandse militairen in het buitenland actief in de opleiding, training en advisering van lokale politie. Ondanks deze vergrote betrokkenheid van de krijgsmacht bij het opbouwen en hervormen van politiekorpsen in de gehele wereld, is er tot op heden weinig bekend van haar erva-ringen bij de uitvoering van die taak. Deze studie beoogt die lancune op te vullen en bovendien – door bevorderende en belemmerende factoren te onderscheiden – bij te dragen aan een effectieve en efficiënte inzet van Nederlandse militairen.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Koninklijke Marechaussee
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58710
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page