University of Twente Student Theses

Login

Strategisch HRM beleid in de commerciële sector

Bilgin, Yasin (2007) Strategisch HRM beleid in de commerciële sector.

[img] PDF
820kB
Abstract:In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre percepties van medewerkers over de strategie en het verwachte gedrag aansluiten op de gevoerde strategie en het gedrag dat de werkgever verwacht van de medewerkers. Tevens wordt onderzocht in hoeverre de genoemde aansluitingen samenhangen met de aansluiting van de strategie op het verwachte gedrag van medewerkers, diens effect op het organisatieresultaat en op welke wijze de sterkte van het organisatieklimaat hierin een rol speelt. Uit dit onderzoek blijkt dat deze veronderstelde verbanden deels bevestigd worden. De aansluitingen tussen strategie en gedrag lijken een positieve invloed te hebben op verschillende HRM uitkomsten. De HRM uitkomsten die gemeten worden binnen mijn onderzoek zijn verloopgeneigdheid, betrokkenheid bij de organisatie, leidinggevende, team en eigen professie/carrière, zelfvertrouwen in je werk, en innovatieve werkgedrag. Deze worden gemeten omdat ik, op basis van eerdere onderzoeken, verwacht dat ze een positieve invloed zullen hebben op de organisatie prestaties. Daarom kijk ik naar de relaties tussen deze variabelen en de drie ‘fit’ maten die opgesteld zijn. Hierbij bleek bijvoorbeeld dat bij een sterkere samenhang tussen organisatiestrategie en verwacht medewerker rolgedrag (door werkgever) en een sterkere samenhang tussen het verwachte medewerker rolgedrag (door werkgever) en perceptie van deze verwachting (door medewerkers) er sprake is van een hogere verloopgeneigdheid. Dit komt niet echt overeen met de verwachtingen. Wel overeen stemmend met mijn verwachting was dat een sterker samenhang tussen het verwachte medewerker rolgedrag (door werkgever) en perceptie van deze verwachting (door medewerkers), leidde tot een grotere mate van betrokkenheid bij de eigen carrière/professie. Ook de rol van het organisatieklimaat is onderzocht; ik verwacht dat hoe sterker het organisatieklimaat is, des te sterker de diverse fitmaten zullen zijn. Deze verwachting wordt gedeeltelijk bevestigd. BruinsKoopman Architecten BV wordt vervolgens vergeleken met de overige bedrijven in de steekproef. Wat uit deze vergelijken blijkt is dat BruinsKoopman Architecten gemiddeld beter scoort op de HRM uitkomsten en ook op de twee maten van organisatieprestatie. Op de ‘fit’ maten wordt er niet beter gescoord behalve bij het fit tussen verwacht gedrag/houding van medewerkers (door directie) en de perceptie van dit verwachte gedrag/houding door medewerkers bij BruinsKoopman Architecten BV. Daarnaast is er ook gekeken naar de dominante strategie voor BruinsKoopman Architecten. Dit bleek de strategie gericht op dienstverlening te zijn. Het verwachte rolgedrag door de directie past het beste bij de marktdifferentiatie strategie gevolgd door de procesdifferentiatie strategie. Deze komen aardig overeen met de dominante strategie, omdat deze verwachte rolgedraging veel focus hebben op kwaliteit en betrokkenheid. Ook op de dimensies van het organisatieklimaat scoort BruinsKoopman Architecten BV beter dan de andere organisaties in de steekproef. Het dominante profiel hierbij is het familie klimaat. Ook is er gekeken naar de score’s op de verschillende dimensies zonder de inbreng van de directeur(en). Hierbij bleek dat er weinig verschillen bestonden over de opvattingen wat betreft deze dimensies tussen de werknemers en de directeur(en).
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58729
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page