University of Twente Student Theses

Login

Baat het niet, dan schaadt het niet? Validatie en motivatie door een CO monitor binnen een stoppen-met-roken programma

Blokker, Roos (2008) Baat het niet, dan schaadt het niet? Validatie en motivatie door een CO monitor binnen een stoppen-met-roken programma.

[img] PDF
369kB
Abstract:Binnen de Stoppen-met-roken polikliniek van Medisch Spectrum Twente (MST) is voor een overkoepelend onderzoek gebruik gemaakt van een CO (koolmonoxide) monitor. Deze biomarker is indirect in staat te meten hoeveel sigaretten een patiënt in de voorgaande vierentwintig uur gerookt heeft. In het huidige onderzoek is gekeken naar de invloed die de aanwezigheid van deze CO monitor uitoefent op de motivatie van de patiënt, en op het gevoel dat hij gecontroleerd wordt door de begeleiding. Door middel van een semi-gestructureerd interview werden twaalf deelnemers van het overkoepelende onderzoek gevraagd naar hun ervaringen. Binnen dit interview werd bovendien ruimte gemaakt voor een evaluatie van de begeleiding binnen de Stoppen-met-roken polikliniek. Door de transcripten van deze interviews te voorzien van codering, konden onderliggende thema’s geïdentificeerd worden. Aan de hand van deze codes werden drie hoofdthema’s gebruikt om uiteindelijke conclusies over te trekken. Over de begeleiding zijn de deelnemers overwegend positief. De gesprekstechniek Motivational Interviewing wordt succesvol toegepast. Enkele negatieve opmerkingen hebben te maken met een te korte tijdsduur en onbevredigende invulling van de afspraken die men heeft. Alternatieven worden echter niet genoemd. Goede matching van werkstijl en behoeftes zorgt voor een waargenomen effectiviteit van de begeleiding, al wordt deze niet als cruciaal bestempeld. Wanneer de deelnemer gebruik maakt van de rookreductie methode, zouden zijn of haar CO waardes bij elke afspraak moeten dalen. De geïnterviewden geven aan dat dit op hen een motiverende uitwerking zou hebben. Wanneer de stoppoging echter niet succesvol verloopt, kunnen de stijgende (of niet-dalende) CO waardes een demotiverende werking hebben. Het succes van de stoppoging is dan ook belangrijk voor de mate van motivatie die van de CO monitor uitgaat. Bovendien is deze motivatie voor geen van de deelnemers van dusdanig belang dat de stoppoging erdoor beïnvloedt wordt. De geïnterviewden geven aan de CO monitor voornamelijk als controlemiddel te zien. Zij voelen zich dan ook gecontroleerd wanneer zij blazen. Dit is voor de meeste patiënten echter niet bezwaarlijk. Bijna alle deelnemers geven aan eerlijk te zijn in het rapporteren van de rookstatus. Hierdoor is controle voor hen persoonlijk niet relevant. Zij zien de aanwezigheid van de CO monitor waarschijnlijk als een algemeen aspect van de begeleiding, wat niet voor hen specifiek gebruikt wordt. Deze deelnemers geven aan dat controle met de monitor hen een tastbaar bewijs van succes geeft tegenover de begeleider. De patiënten die de controle wel als bedreiging ervaren, voelen zich gewantrouwd. Zij hebben minder kennis over de werking van de CO monitor, waardoor eventuele andere functies wellicht aan hen voorbij gaan. Het verstrekken van informatie over de CO monitor is voor alle deelnemers dan ook van groot belang. Het wordt de Stoppen-met-roken polikliniek aanbevolen om de CO monitor te blijven gebruiken binnen de begeleiding. Als een nieuwe patiënt volledig ingelicht wordt over de werking en functie van de monitor, kan hij of zij zelf beslissen of dit als een zinvolle toevoeging aan het programma wordt gezien. Het valt aan te bevelen om de CO monitor vooral als feedbackinstrument te profileren. De patiënt zal hier zelf uit kunnen afleiding dat de counselor op deze manier ook inzicht heeft in het rookgedrag. Het gebruik van de monitor is voor patiënten die voor de rookreductie methode kiezen, op de lange termijn waarschijnlijk zinvoller.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58730
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page