University of Twente Student Theses

Login

De invloed van de fit tussen organisatieklimaat en organisatiestrategie op strategisch gedrag van medewerkers.

Dumpelman, Kim (2009) De invloed van de fit tussen organisatieklimaat en organisatiestrategie op strategisch gedrag van medewerkers.

[img] PDF
623kB
Abstract:Bij het succesvol blijven als technische toepassingsgerichte organisatie, zijn een aantal factoren van belang. Daarbij is te denken aan strategisch gedrag van de medewerkers, zoals affectieve betrokkenheid, innovatief gedrag, klantgerichtheid en kennisdelen. Voor een organisatie is het daarom goed om te weten wat er gedaan kan worden, om deze werknemersgedragingen zodanig te bevorderen dat een competitief voordeel behaald kan worden. De strategie en het klimaat van een organisatie beïnvloeden deze werknemersgedragingen. Het is daarom van belang om na te gaan welke strategieën een organisatie kan hanteren, hoe organisatieklimaat gemeten kan worden, welke fit tussen strategie en klimaat uiteindelijk passend zou zijn en hoe de strategische gedragingen hierbij zouden kunnen aansluiten. In dit onderzoek is gekeken naar de invloed van de fit tussen organisatiestrategie en organisatieklimaat op strategische gedragingen van medewerkers. Er zijn vragenlijsten aan vijf technisch toegepaste bedrijven uit de dienstverlenende sector uitgedeeld. Met behulp van correlaties zijn vervolgens conclusies getrokken. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat er relaties bestaan tussen een goede fit, van strategie en klimaat, en de strategische gedragingen affectieve betrokkenheid, klantgerichtheid en kennis delen. De relaties zijn niet sterk, maar wel van betekenis. Deze positieve relatie kon niet worden aangetoond tussen de fit van strategie en klimaat, en innovatief gedrag. Een goede aansluiting tussen de organisatiestrategie en het organisatieklimaat blijkt dus inderdaad van invloed te zijn op de optimale inzetbaarheid van de werknemersgedragingen. Uit dit onderzoek wordt echter duidelijk dat ook andere factoren, zoals de geaardheid van het werk, training, respectvolle benadering, heldere verwachtingen, open feedback, enzovoorts, van invloed kunnen zijn op het vertonen van strategisch gedrag door medewerkers. Vervolgonderzoek op dit onderwerp zou een grotere steekproef moeten nemen onder technische toepassingsgerichte organisaties zodat de resultaten valide en generaliseerbaar worden. Vanwege de beperkte steekproef binnen dit onderzoek zijn de uitkomsten van dit onderzoek namelijk niet breed generaliseerbaar. Ondanks deze beperkte generaliseerbaarheid is het voor de ondervraagde bedrijven toch aan te bevelen om de nadruk te leggen op de genoemde factoren. Het bevorderen van deze factoren kan op lange termijn een competitief voordeel voor deze organisaties opleveren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58740
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page