University of Twente Student Theses

Login

Risicovol lijngedrag onder Nederlandse jongeren : de rol van prototypes en willingness

Dekker, Maarten (2007) Risicovol lijngedrag onder Nederlandse jongeren : de rol van prototypes en willingness.

[img] PDF
676kB
Abstract:Verschillende Nederlandse studies hebben aangetoond dat een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse jongeren aan de lijn doet. Binnen de huidige wetenschap wordt dit lijnen ingedeeld in drie groepen: ‘gezond lijnen’, ‘ongezond lijnen’ en ‘extreem lijnen’. Uit onderzoek is gebleken dat het lijnen in de ‘ongezonde’ of ‘extreme’ categorie onder andere een verhoogd risico met zich meebrengt voor het doorschieten in een eetstoornis zoals anorexia- of boulimia nervosa. Lijnen in deze categorieën kan dan ook worden getypeerd als zijnde risicogedrag. Om menselijke risicogedragingen te verklaren zijn er verschillende modellen ontworpen. Overeenkomst tussen deze modellen is dat ze er van uit gaan dat een individu bewust beredeneerd of hij of zij de risicogedraging wel of niet gaat uitvoeren. Het nieuwe Prototype/Willingness model stelt dat er daarnaast ook de mogelijkheid is dat iemand een onbewuste bereidheid tot een bepaald risicogedrag kan hebben: willingness. Deze onbewuste bereidheid zou voortkomen uit het beeld dat een individu heeft van anderen uit zijn of haar omgeving die de betreffende risicogedraging uitvoeren: het prototype. Voor het huidige onderzoek werd een uniek model ontworpen waarin zowel een vorm van de ‘klassieke’ modellen is vertegenwoordigd als het nieuwe Prototype/Willingness model. Gegeven dit model werd geprobeerd antwoord te vinden op de volgende vragen. Wat is de prevalentie van de verschillende vormen van lijnen onder Nederlandse jongeren? Welke determinanten liggen ten grondslag aan dit lijngedrag? En wat zijn de verklarende factoren van dit lijngedrag? Er werd een online vragenlijst ontworpen gebaseerd op het voor dit onderzoek gebruikte model. Deze vragenlijst werd afgenomen bij 205 jongeren van twaalf tot achttien jaar (34% jongen, 66% meisje) op verschillende zogenaamde online ‘community sites’. De verkregen data werd op verschillende manieren geanalyseerd. Voor het bepalen van de determinanten en de verklarende factoren van lijngedrag werden de respondenten ingedeeld in een non-risico- en een risicogroep. Waarna vervolgens aan de hand van ANOVA toetsing en logistische regressieanalyse resultaten verkregen werden. De prevalentie van lijngedrag onder Nederlandse jongeren was hoog. Van alle jongeren had 81% het afgelopen jaar aan de lijn gedaan en viel 52% in de risicogroep. Bij de jongens was het percentage dat risicovol gelijnd had 29%, bij de meisjes 62%. Bij de jongens werden de volgende mogelijke determinanten van risicovol lijngedrag gevonden: intentie, attitude ten aanzien van slank zijn, lichaamstevredenheid, prototype en willingness. Bij de meisjes waren de mogelijke determinanten van risicovol lijngedrag: intentie, attitude ten aanzien van lijnen, attitude ten aanzien van slank zijn, eigen effectiviteit, sociale druk, media, prototype en willingness. Intentie werd gevonden als verklarende factor voor risicovol lijngedrag. Verwacht werd dat naast deze bewuste intentie, willingness ook een verklarende factor zou zijn. Dit werd niet gevonden. De huidige studie is de eerste studie die geprobeerd heeft risicovol lijngedrag te verklaren aan de hand van het Prototype/Willingness model. De gevonden resultaten bevestigen voor het overgrote deel dat dit model een rol speelt bij dit type risicogedrag. Door verschillende problemen met de respondentengroep is het echter waarschijnlijk dat, wat betreft risicovol lijngedrag, nog niet het exacte functioneren ervan is blootgelegd. Toekomstig onderzoek moet dit uitwijzen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58747
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page