University of Twente Student Theses

Login

In hoeverre zijn de factoren schaamte,hoop, vertrouwen en paranoïde gedachten van invloed op het hulpzoekgedrag van ouderen met depressieve klachten.

Vries, Wolter de (2008) In hoeverre zijn de factoren schaamte,hoop, vertrouwen en paranoïde gedachten van invloed op het hulpzoekgedrag van ouderen met depressieve klachten.

[img] PDF
243kB
Abstract:Achtergrond: Volgens cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), zal het aantal ouderen in de toekomst verder toenemen. Door deze groei zal tevens het aantal ouderen met een psychische aandoening stijgen, waardoor ook de zorgvraag zal toenemen. Voor een juiste voorbereiding op deze stijging in hulpvraag is het van belang de factoren die het hulp zoeken beïnvloeden in kaart te brengen. Deze these beschrijft een onderzoek naar de hulpvraag van 65-plussers met een depressie en dan met name de factoren die van invloed zijn op het hulpzoekgedrag. Er is gekeken naar de rol die schaamte, hoop, vertrouwen en paranoïde gedachten hierin vervullen. Methode: Er is een match gemaakt tussen twee verschillende groepen, de hulpzoekers (in behandeling bij Mediant) met n=80 en de niet-hulpzoekers (de populatie) met n=1600. Met behulp van een gepaarde T-toets en een covariantie-analyse is gekeken welke invloed de variabelen schaamte, hoop, vertrouwen, paranoïde gedachten en een aantal demografische variabelen hebben op het hulpzoekgedrag van ouderen met een depressie. Resultaten: Uit de resultaten is gebleken dat hoop en vertrouwen meer voorkomt bij de hulpzoekers, echter na correctie met leeftijd als covariante verdwenen de significante verschillen. Voor de overige variabelen, schaamte en paranoïde gedachten, zijn geen significante verschillen gevonden. Conclusie: Uit dit onderzoek komt een voorlopige conclusie naar voren: leeftijd blijkt een significante voorspeller te zijn voor het zoeken van hulp bij depressieve klachten. Door de verschillende beperkingen van het onderzoek is het echter niet mogelijk om definitieve conclusies te trekken over de precieze invloed van de verschillende variabelen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Mediant, GGz van Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58748
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page