University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar de effecten van een educatieve Taalgame in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Coppes, Wies (2009) Onderzoek naar de effecten van een educatieve Taalgame in de bovenbouw van het basisonderwijs.

[img] PDF
171kB
Abstract:In dit onderzoek is de effectiviteit van een lespakket met een serious game op taalgebied onderzocht door een voormeting en een nameting te houden met een online vragenlijst. Leerlingen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar speelden de game en kregen lessen van hun docent. De vragenlijst bestond uit verschillende constructen; een attitude ten aanzien van taalonderwijs, ten aanzien van school, ten aanzien van sport en ten aanzien van computers. Naast de attitudemeting is ook onderzocht of de leesvaardigheidstoets van het CITO leerlingvolgsysteem gebruikt kan worden om een eventueel leereffect van Taaltreffers vast te stellen. Uit de analyse bleek dat deze toetsen daar niet geschikt voor zijn, onder andere omdat hetgeen getoetst wordt met de CITO toetsen niet aansluit bij hetgeen Taaltreffers beoogd te leren. De resultaten op de vragenlijst geven aan dat de leerlingen in de nameting lager scoorden op de attitude ten aanzien van taalonderwijs, school en sport. Ook een uitsplitsing tussen jongens en meisjes maakte hierbij geen verschil. De voorkeur van leerlingen om met de computer te werken was iets groter geworden, hoewel dit niet significant is. Na het splitsen van de resultaten bleek dat de jongens een grotere voorkeur voor computeren hadden ontwikkeld, en de meisjes juist iets minder enthousiast over computeren waren. Wat betreft leerzaamheid van computeren zijn zowel de jongens als de meisjes positiever geworden. Uiteindelijk worden verschillende aanbevelingen gedaan om een volgende keer hopelijk betere resultaten uit het werken met het lespakket te krijgen
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58752
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page