University of Twente Student Theses

Login

Cosmetische borstvergroting : review van psychologische en psychosociale lange termijn uitkomsten van een cosmetische borstvergroting

Brinkman, Evelien (2007) Cosmetische borstvergroting : review van psychologische en psychosociale lange termijn uitkomsten van een cosmetische borstvergroting.

[img] PDF
205kB
Abstract:Het doel van deze review is het evalueren van psychologische en psychosociale uitkomsten van cosmetische borstvergrotende operaties op de lange termijn en op basis hiervan aanbevelingen doen voor toekomstig onderzoek. Er is een systematische literatuurstudie uitgevoerd waarbij gebruik werd gemaakt van de zoekmachine CombiSearch, welke gebruik maakt van de databases Picarta, Scopus en WebofScience. Ook is er specifieker gezocht binnen de database Scopus. De inclusiecriteria waren: (1) een onderzoekspopulatie bestaande uit vrouwen die een cosmetische borstvergroting ondergingen; (2) psychologische en/of psychosociale uitkomsten; (3) een follow-up na minstens 3 maand. In totaal werden 19 onderzoeken geselecteerd voor inclusie. De onderzoeken verschilden in een verscheidenheid aan populaties, methoden en metingen. De meeste onderzoeken hebben positieve effecten gemeten op de tevredenheid met de operatie en/of implantaten, veranderingen in lichaamsbeeld en zelfbeeld, en veranderingen op seksueel en sociaal gebied. Een belangrijke negatieve uitkomst waar onderzoek naar is gedaan is zelfmoord. Het is gebleken dat het risico op zelfmoord onder vrouwen met borstimplantaten 4 keer zo groot is ten opzichte van vrouwen binnen de normale populatie. De rol van de cosmetische implantaten in dit verhoogde risico op zelfmoord is echter nog onduidelijk. Er is meer onderzoek nodig naar de associatie tussen de implantaten en zelfmoord om na te gaan of deze associatie echt is, of dat er sprake is van een schijneffect. Een aantal onderzoeken hebben voorspellers van slechte uitkomsten gemeten, waaronder psychische problemen, zoals angst, of andere emotionele en/of persoonlijkheidsstoornissen, en externe verwachtingen. Met name dysmorfofobie wordt geassocieerd met een slechte uitkomst. Wat betreft depressie zijn er geen eenduidige uitkomsten gevonden. Hoewel er bewijs is geleverd voor positieve effecten van een borstvergroting op depressie, kan een geschiedenis van depressie leiden tot negatieve uitkomsten van de procedure. Uit de verschillende onderzoeken komen dus zowel positieve als negatieve psychologische en psychosociale effecten van een cosmetische borstvergroting naar voren. Om meer te kunnen zeggen over deze positieve en negatieve gevolgen op de lange termijn, is meer onderzoek nodig met langere follow-up periodes en gestandaardiseerde meetinstrumenten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58755
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page