University of Twente Student Theses

Login

Moderne vormen van prostitutie in de Nederlandse jongerencultuur : een onderzoek naar de denkbeelden van mannelijke adolescenten

Garnier, W. (2007) Moderne vormen van prostitutie in de Nederlandse jongerencultuur : een onderzoek naar de denkbeelden van mannelijke adolescenten.

[img] PDF
2MB
Abstract:In de hedendaagse jongerencultuur ontstaan seksuele omgangsvormen waarmee de grens tussen seksuele beleving en jongerenprostitutie vervaagt. Vooral in de media komen verontrustende beelden naar voren. Het ontstaan van fenomenen als ‘ruilseks’ en ‘loverboys’ en de daarmee gepaard gaande problematiek heeft Stichting Prostitutie Maatschappelijk Werk ertoe aangezet om onderzoek te laten verrichten naar deze ontwikkeling. Dit exploratieonderzoek is een eerste meting naar de denkbeelden van mannelijke adolescenten betreft ruilseks en loverboys. Uit de literatuur komt een profiel van achtergrondfactoren naar voren waaraan loverboys veelal voldoen. Aan het onderzoek hebben respondenten deelgenomen wiens achtergrond overeenkwam met dit profiel van geschetste risicofactoren om te zien of dit de kans vergrootte dat zij zelf uiting gaven aan deze seksuele omgangsvormen. Door middel van focusgroepsessies en een speciaal voor dit onderzoek ontworpen spel en vragenlijst zijn de mannelijke adolescenten geconfronteerd met een set vragen om de denkbeelden ten opzichte van ruilseks en loverboys te meten. Vier thema’s stonden hierbij centraal: de attitude ten opzichte van ruilseks, de attitude ten opzichte van loverboys, de attitude ten opzichte van meisjes die zich bezighouden met ruilseks of loverboys, en tot slot de eigen ervaring met ruilseks en loverboys. Uit de resultaten kwam naar voren dat ondanks aandacht in de media en incidentele gebeurtenissen ruilseks niet zo algemeen voorkomt, een redelijk onbekend begrip is en een negatief affect oproept. Er kan wel gesteld worden dat het aantal respondenten dat aangaf loverboys te kennen of zelf nagedacht had om loverboy of pooier te worden erg hoog was. Dit hoge aantal had mogelijkerwijs verband met het feit dat alle jongemannen voldeden aan de risicofactoren die genoemd zijn in het profiel van een loverboy. Gezien deze resultaten lijkt het beter de nadruk bij vervolgonderzoek of preventieve maatregelen meer te richten op loverboys dan op ruilseks, waarbij het profiel van geschetste risicofactoren wellicht een goede richtlijn vormt voor het opsporen van toekomstige loverboys
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Stichting Prostitutie Maatschappelijk Werk, Humanitas Rotterdam
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58773
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page