University of Twente Student Theses

Login

Licht op schaamte : exploratief onderzoek naar sekse en religieuze verschillen in schaamte en gerelateerde factoren bij jongeren

Hoogendoorn, A.A. (2006) Licht op schaamte : exploratief onderzoek naar sekse en religieuze verschillen in schaamte en gerelateerde factoren bij jongeren.

[img] PDF
538kB
Abstract:Schaamtegevoelens spelen een belangrijke rol bij sociale interactieprocessen tussen mensen. Zij worden gezien als de basis voor veel psychopathologie. Hierbij wordt schaamte zowel als adaptieve als maladaptieve emotie gezien. Er is relatief weinig onderzoek naar schaamtegevoelens gedaan bij niet klinische populaties. Deze studie beschrijft een onderzoek naar schaamte en gerelateerde factoren bij 950 jongeren in het voortgezet onderwijs. Hierbij werden zij door middel van een schriftelijke enquête tijdens een lesuur ondervraagd. Achteraf is onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes, tussen VMBO, HAVO en VWO leerlingen en tussen leerlingen met verschillende geloofsovertuigingen. Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat meisjes meer schaamte, schuld, angst en depressieve gevoelens ervaren dan jongens. Ook overdenken zij gebeurtenissen meer. Dit sekseverschil in schaamte en schuld is niet aanwezig bij moslims. Moslima’s geven aan minder schaamte en schuld te ervaren dan de overige meisjes. Dit kan samen hangen met de gevonden hoge mate van religiositeit. Wel geven moslims, zowel jongens en meisjes, hogere scores aan bij depressieve gevoelens. Dit is opmerkelijk omdat schaamte en depressie doorgaans positief met elkaar gecorreleerd zijn. Het is mogelijk dat hun depressieve gevoelens samenhangen met de gevonden lagere hoeveelheid respect, die met name moslima’s ervaren vanuit de andere cultuur. Sekseverschillen in angst en overdenken zijn daarentegen aanwezig bij alle jongeren uit deze steekproef. Ook blijkt trots een redelijk goede meetbare tegenpool van schaamte. ij deze jongeren blijken duidelijke verschillen in schaamte en schaamtegerelateerde factoren te bestaan, zowel tussen de seksen als tussen groepen met verschillende religieuze achtergrond. Het erkennen en accepteren van deze verschillen zou de basis kunnen vormen voor tolerantie en begrip voor gedragsverschillen bij mensen onderling.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Psychology MSc (66604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58792
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page