University of Twente Student Theses

Login

Leiderschap en organizational citizenship behavior : de relatie tussen Leader-Member Exchange (LMX), transformationeel leiderschap en Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Luttikhuis, B. (2006) Leiderschap en organizational citizenship behavior : de relatie tussen Leader-Member Exchange (LMX), transformationeel leiderschap en Organizational Citizenship Behavior (OCB).

[img] PDF
142kB
Abstract:In dit onderzoek is de relatie tussen transformationeel leiderschap, organizational citizenship behavior (OCB) en leader-member exchange (LMX) onderzocht. Bij leader-member exchange is gebruik gemaakt van de unidimensionale en de multidimensionale schaal. Met affect, loyalty en professional respect als dimensies van LMX. Help the group en compliance zijn de OCB dimensies die zijn onderzocht. Naast transformationeel leiderschap is ook de invloed van transactioneel leiderschap op LMX en OCB onderzocht. Gebruikmakend van de gegevens van 50 respondenten tonen de resultaten dat niet alleen transformationeel leiderschap, maar in tegenstelling tot eerder onderzoek ook transactioneel leiderschap een positieve voorspeller voor LMX blijkt te zijn. Wellicht is een recente herdefiniëring hierop van invloed geweest. In relatie tot OCB lijkt LMX met name verband te houden met de OCB dimensie help the group. Vanuit de multidimensionale benadering van LMX lijkt de dimensie affect de beste voorspeller van help the group. Transactioneel leiderschap blijkt in tegenstelling tot transformationeel leiderschap wel een goede voorspeller voor help the group. Uniedimensionaal LMX en de LMX-MDM dimensie affect voegen echter afzonderlijk iets toe aan de relatie tussen charismatisch leiderschap en help the group. Charismatisch leiderschap is een goede voorspeller voor help the group, wanneer er een hoge mate van LMX of affect bestaat. Verder blijkt dat reeds verwijderde items van transformationeel leiderschap na factoranalyse wel positief gerelateerd waren aan help the group. Wellicht sluit dit aan bij de theorie dat transformationeel leiderschap uit meerdere dimensies b
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58829
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page