University of Twente Student Theses

Login

Match or Mismatch : de invloed van leerstijlen op ontdekkend en ervaringsleren

Mul, H. (2006) Match or Mismatch : de invloed van leerstijlen op ontdekkend en ervaringsleren.

[img] PDF
153kB
Abstract:ZAP’s zijn korte interactieve lesmethodes, gebaseerd op principes uit het ontdekkend- en ervaringsleren, voor gebruik binnen het inleidend psychologieonderwijs. In een ZAP kunnen studenten het behandelde onderwerp eerst ervaren, ontdekken of experimenteren alvorens de theorie wordt besproken. Uit eerder onderzoek (Eysink, Hulshof, Loyens, De Jong, Pieters, & Te Winkel, 2003) bleek dat een aantal leerlingen niet de optimale doorlooproutes binnen de verschillende ZAP-componenten volgde. De leerstijl van leerlingen zou een mogelijke oorzaak hiervoor kunnen zijn. In dit experiment werd getoetst of de volgorde waarin een ZAP werd doorlopen in combinatie met een bepaalde leerstijl (gemeten met de Learning Style Inventory van Kolb) leidde tot verschillen in leerprestaties en benodigde tijd om de componenten van een ZAP te doorlopen. De verwachting was dat leerlingen informatie beter opnamen als de volgorde van de ZAP-componenten overeenkwam met de op hun leerstijl gebaseerde voorkeursvolgorde. Hoewel er mede vanwege de kleine steekproef weinig significant bewijs werd geleverd voor de algemene verwachting werden er wel degelijk verschillen per leerstijlen in leerprestaties en tijd gevonden en konden de specifieke verwachtingen per leerstijl merendeels bevestigd worden
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58841
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page