University of Twente Student Theses

Login

Pijnbeleving bij patiënten met verschillende reumatische aandoeningen

Steehouder, J.A. (2005) Pijnbeleving bij patiënten met verschillende reumatische aandoeningen.

[img] PDF
186kB
Abstract:Patiënten met een reumatische aandoening hebben vaak pijn. De pijn die patiënten ervaren bestaat volgens de ‘Gate Control Theory’ uit drie dimensies, namelijk een sensorische, een affectieve en een evaluatieve dimensie. Het doel van deze studie was het in kaart brengen van sensorische, affectieve en evaluatieve pijnbelevingverschillen tussen patiënten met verschillende reumatische aandoeningen. Daarnaast had de studie als doel het verschaffen van inzicht in de rol die verschillende achtergrondvariabelen spelen bij de pijnbeleving van patiënten met reuma. Methode Om deze verschillen in kaart te kunnen brengen is gebruik gemaakt van de Nederlandstalige versie van de McGill Pain Questionnaire, namelijk de MPQ-DLV (Dutch Language Version). Dit is een vragenlijst die op een betrouwbare en valide wijze de pijnbeleving in kaart brengt. Daarnaast werden de volgende achtergrondvariabelen in kaart gebracht: sekse, werksituatie, opleidingsniveau, burgerlijke staat, leeftijd en ziekteduur. De vragen zijn afgenomen bij 150 reumapatiënten die onder behandeling stonden bij een reumatoloog van de polikliniek Reumatologie van het Medisch Spectrum Twente te Enschede. De MPQ-DLV werd op één moment bij de patiënten afgenomen. Omdat de meeste variabelen niet normaal verdeeld waren is er gebruik gemaakt van niet-parametrische toetsen. Resultaten Van de 150 patiënten hebben er 73 perifere polyartritis, 25 een degeneratieve aandoening, zeven een diffuus pijnsyndroom, 19 een systeemziekte en 26 patiënten zijn geschaard onder de groep overig. Uit de resultaten kwamen geen significante verschillen naar voren ten aanzien van de pijnbeleving van de onderscheiden groepen patiënten. Meer dan één op de drie patiënten van alle onderscheiden groepen koos voor de woorden stijf, zeurend, vermoeiend, hinderlijk en vervelend om hun pijn te beschrijven. Patiënten scoorden laag op de pijnwoorden en de VAS schaal die de pijn op dit moment weergeeft. Ten aanzien van de achtergrondvariabelen werden wel een aantal significante verschillen gevonden. Patiënten die arbeidsongeschikt zijn, bleken op bepaalde maten voor de intensiteit van de pijn hoger te scoren dan patiënten met betaald werk, patiënten die actief in het huishouden zijn of patiënten die gepensioneerd zijn. Verder bleek dat patiënten met een hoog opleidingsniveau lager scoren ten aanzien van de pijn op dit moment gemeten door de visuele analoge schaal (VNU) dan patiënten met een middenniveau. Ook bleken patiënten met een hoog opleidingsniveau een lagere ondergrens ten aanzien van pijn te hebben (VMIN) dan patiënten met een laag of middenniveau. Leeftijd en ziekteduur bleken significant samen te hangen met de maten voor de pijnbeleving. De gevonden correlaties waren echter niet groot, maar stellen wel dat oudere patiënten lagere pijnscores hebben en patiënten die langer ziek zijn meer pijn hebben. Discussie Opvallend is dat er geen significante verschillen werden gevonden tussen de pijnbeleving van patiënten van verschillende groepen. Uit ander onderzoek kwam naar voren dat reumatoïde artritis patiënten meer pijn hebben dan patiënten met artrose. Opvallend was ook dat er geen verschillen tussen de pijnbeleving van mannen en vrouwen werden gevonden, terwijl uit de literatuur naar voren komt dat vrouwen vaak hoger scoren op maten die de intensiteit van de pijn belichten. Een belangrijke vinding was dat patiënten van verschillende reumatische aandoeningen vaak dezelfde woorden gebruiken om hun pijn te beschrijven, namelijk stijf, zeurend, vermoeiend, hinderlijk en vervelend. Grootste tekortkoming van deze studie is dat de meeste onderscheiden groepen patiënten redelijk klein zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58919
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page