University of Twente Student Theses

Login

De rol van machismo / marianismo in het leven op Curaçao

Temmink, M. (2005) De rol van machismo / marianismo in het leven op Curaçao.

[img] PDF
371kB
Abstract:In dit verslag wordt een onderzoek besproken naar de verbanden tussen machismo-marianismo en de leefsituatie van adolescenten en jong volwassenen op Curaçao. Machismo en marianismo zijn traditionele genderrollen die in Zuid-Amerika veel invloed hebben. Heel kort gezegd gaat het om respectievelijk het machogedrag van de man, en het passieve, onderdanige gedrag van de vrouw. De combinatie met leefsituatie is interessant omdat er op Curaçao een aantal problemen aanwezig is dat het leven, van met name de vrouw, danig beïnvloedt. Het gaat met name om haar positie. Doordat mannen vaak afwezig blijken te zijn, moeten veel vrouwen in hun eentje, naast de zorg voor hun kinderen, ook het inkomen en het huishouden op zich nemen. Dit zorgt ervoor dat de vrouw vooral in huis blijft en haar sociale participatie laag is. Indien er wel een man aanwezig is, is de relatie met hem vaak ongelijkwaardig, wat onder andere blijkt uit het feit dat veel mannen bysides hebben. Uit financieel oogpunt kunnen veel vrouwen hun man niet verlaten. Mannen op Curaçao zijn gemiddeld hoger opgeleid, en minder vaak werkloos dan vrouwen. Dan is er nog het probleem van de tienermoeders. Deze moeders zijn meestal laag opgeleid, werkloos en alleenstaand. Het blijkt dat kinderen van deze jonge moeders later vaak zelf ook jong ouder worden. Bovendien is de kans dat deze kinderen hun school niet afmaken en werkloos worden / blijven groter dan voor andere kinderen. Zo blijven de problemen generatie na generatie voortbestaan. Het is mogelijk dat de traditionele genderrollen een rol spelen in de problematiek op Curaçao. Uit vorig onderzoek is al gebleken dat machismo bijdraagt aan seksuele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, en aan HIV / aids. Ook zorgt het ervoor dat vrouwen minder kansen in de maatschappij krijgen, doordat zij het huwelijk en de carrière van hun man belangrijker vinden. Het is aannemelijk dat deze traditionele genderrollen meer problemen tot gevolg hebben. Er is heel weinig, zo niet geen onderzoek gedaan naar de invloed die machismo en marianismo hebben op de verdeling van huishoudelijke taken, bezigheden met de kinderen en sociale participatie. In dit onderzoek is daar wel op in gegaan, evenals op verbanden tussen relatie met de partner, opleiding, werk en inkomen en machismo. Ook is deze studie interessant omdat onderzoek naar traditionele genderrollen nog nooit eerder op Curaçao is verricht.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58927
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page