University of Twente Student Theses

Login

Risicovol lijngedrag onder jongeren : verschillen tussen allochtonen en autochtonen : onderzoek naar lijngedrag met betrekking op constructen uit het “Theory of planned behaviour model” (TPB)

Tetzlaff, L. (2008) Risicovol lijngedrag onder jongeren : verschillen tussen allochtonen en autochtonen : onderzoek naar lijngedrag met betrekking op constructen uit het “Theory of planned behaviour model” (TPB).

[img] PDF
292kB
Abstract:Het doel van deze studie was het onderzoeken van de invloed van geloof en acculturatie op de opvattingen over seksualiteit en het achterhalen van de sociaal-cognitieve determinanten van onveilig seksueel gedrag bij Turkse jongeren. Hiertoe is een vragenlijst ontwikkeld waarin de onderwerpen abstinentie, opvattingen over anticonceptie en communicatie over seksualiteit zijn verwerkt. Op verschillende Turkse fora op internet zijn respondenten geworven. In totaal hebben 99 respondenten de vragenlijst ingevuld, waarbij de leeftijd varieerde van 15 tot 25 jaar. De data is met Spss 14.0 geanalyseerd, waarbij er correlatieanalyses, variantieanalyses en t-toetsen zijn uitgevoerd. Ook zijn de gemiddelde scores voor jongens en meisjes berekend om te kijken naar eventuele geslachtsverschillen. De resultaten wijzen op een significante invloed van geloof en cultuur op het standpunt dat Turkse jongeren innemen over abstinentie. Hoe belangrijker het geloof gevonden wordt, des te meer belang er gehecht wordt aan abstinentie. Bij acculturatie is er een negatief verband: hoe meer geaccultureerd de Turkse jongeren zijn, hoe minder belang ze hechten aan abstinentie. Verder bestaat er ook een relatie tussen geloof en acculturatie: naarmate men meer geaccultureerd is wordt er minder belang gehecht aan het geloof. Geloof en acculturatie hebben verder geen significante invloed op opvattingen over anticonceptie en communicatie over seksualiteit. Ook is er een geslachtsverschil gevonden met betrekking tot abstinentie: meisjes vinden abstinentie over het algemeen belangrijker dan jongens. Uit dit onderzoek blijkt dat Turkse meisjes meer de intentie hebben tot anticonceptiegebruik dan Turkse jongens. Dit is niet conform wat de literatuur beschrijft, namelijk dat jongens meer de intentie tot anticonceptiegebruik hebben dan meisjes. Een andere bevinding uit dit onderzoek is dat Turkse jongeren eerder over seksualiteit praten met familie en belangrijke anderen dan met hun ouders. Concluderend kan men stellen dat voornamelijk de geaccultureerde Turkse jongeren een risicogroep voor onveilig seksueel gedrag vormen
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58930
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page