University of Twente Student Theses

Login

Te weinig vrouwelijke hoogleraren binnen de Nederlandse universiteiten

Rijn, M.B. van (2007) Te weinig vrouwelijke hoogleraren binnen de Nederlandse universiteiten.

[img] PDF
310kB
Abstract:In deze studie is onderzocht wat de aangeslotenen van de stichting landelijk netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (lnVH) veranderd willen zien aan het beleid op de universiteiten ten aanzien van participatie van vrouwen in de wetenschap en wat de aangeslotenen van het lnVH zelf zouden willen doen om de participatie van vrouwen in de wetenschap te laten toenemen. Daarnaast is er ook nog gekeken naar de invloed van de kenmerken van de universiteiten en de faculteiten binnen de universiteiten op hoe de aangeslotenen van het lnVH deze vragen beantwoord hebben. Gebruikmakend van een enquête die verspreid is onder 398 aangeslotenen van het lnVH tonen de resultaten dat de respondenten (n=188) vooral veel beleidsveranderingen binnen de universiteiten willen zien als het gaat om het aanstellen en behouden van vrouwelijke hoogleraren. Als het gaat om de vraag wat de respondenten zelf willen doen om de participatie van vrouwen in de wetenschap te laten toenemen blijkt dat er zowel respondenten zijn die wel lokaal of in een netwerk actiever zouden willen zijn, of als mentor voor UHD’s en beginnende vrouwelijke hoogleraren, als respondenten die dit niet willen of die er neutraal tegenover staan. Gekeken naar de invloed van de verschillende universiteiten en de faculteiten op het beantwoorden van de vragen in de enquête, blijkt dat er geen significante verschillen bestaan tussen de beantwoording van de vragen in de enquête door de respondenten van de verschillende universiteiten en faculteiten. Wel zijn er verschillen gevonden tussen de hoeveelheid parttime en fulltime werkende vrouwelijke hoogleraren, de bijzondere en functionele vrouwelijke hoogleraren en het aantal vrouwelijke hoogleraren dat werkzaam is binnen de verschillende faculteiten. In de conclusie en discussie worden deze resultaten en de implicaties van deze resultaten verder besproken
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58950
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page