University of Twente Student Theses

Login

Minderen met roken : een gedragsdeterminantenonderzoek naar het minderen met roken

Zeko, N. (2008) Minderen met roken : een gedragsdeterminantenonderzoek naar het minderen met roken.

[img] PDF
357kB
Abstract:In het kader van een bachelor afstudeeropdracht aan de Universiteit Twente werd er een gedragsdeterminantenonder-zoek uitgevoerd naar het minderen met roken. Het doel was om te onderzoeken welke gedragsdeterminanten ten grondslag liggen aan de intentie minderen met roken. Door het bepalen van de gedragsdeterminanten is het mogelijk aanbevelingen te doen bij de ontwikkeling van interventies op dit gebied. Daarnaast is er onderzocht welke gedragsdeterminanten een rol spelen bij daadwerkelijk geminderd rookgedrag. De doelgroep van het onderzoek was rokende jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar. Er hebben in totaal 2775 respondenten meegedaan aan het onderzoek door het invullen van een online- vragenlijst. De gebruikte vragenlijst was gebaseerd op een eigen onderzoeksmodel, bevindingen uit het literatuuronderzoek en een pretest van de vragenlijst. Het I- Change model diende als uitgangspunt bij het opstellen van een eigen onderzoeksmodel. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de demogra-fische variabelen geslacht, leeftijd en opleiding een rol spelen bij de intentie minderen met roken. Ook het huidige rookgedrag van de levert een bijdrage aan de intentie. Zo is onder andere gebleken dat hoe afhankelijker de roker nu is van nicotine, hoe minder hij/zij de intentie heeft te minderen met roken in de toekomst. Daarnaast blijken de determinanten attitude en zelfeffectiviteit een rol te spelen bij de reductie- intentie. Wat betreft de variabele sociale invloed spelen een aantal deelconstructen een rol, zoals sociale steun, modeling, het rookgedrag van studiegenoten, familie en de ouders van de roker. De variabelen “implementatieplannen”, “barrières” en “intentie- stoppen” blijken eveneens een rol te spelen bij de reductie-intentie. Op de gevonden significante verbanden is er een dieper analyse uitgevoerd waaruit is gebleken dat van de demografische variabelen de leeftijd en opleiding een causaal verband hebben met de reductie- intentie: rokers die jonger zijn en hoger opgeleid hebben een grotere intentie om te minderen met roken. Verder blijkt de attitude een belangrijke causale invloed te hebben op de intentie. Ook goede voorspellers van de intentie blijken onder andere het aantal minderpogingen in het verleden te zijn en de intentie te stoppen. Voor het laatste geldt dat hoe hoger de intentie is te stoppen met roken is, hoe hoger de intentie te gaan minderen. Goede significante voorspellers op geminderd rookgedrag blijken onder andere zelfeffectiviteit, sociale steun en modeling te zijn. Deze laatste variabelen blijken nagenoeg geen significante voorspellers te zijn van de reductie- intentie. Tot slot zijn er uit het onderzoek een aantal aanbevelingen naar voren gekomen. Eén daarvan is om in toekomstige interventies de attitude ten opzichte van minderen met roken positief te beïnvloeden aangezien is gebleken dat dit een belangrijke significante voorspeller is van zowel reductie- intentie als daadwerkelijk gereduceerd rookgedrag.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58951
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page