University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar de intensie om gebruik te maken van DigiD

Wolterink, K. (2006) Onderzoek naar de intensie om gebruik te maken van DigiD.

[img] PDF
280kB
Abstract:DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een systeem dat wordt aangeboden door verschillende overheidsinstellingen. DigiD maakt het mogelijk om personen op het internet te verfieren. Met DigiD kunnen verschillende overheidsinstellingen hun diensten elektronsich aan bieden. Momenteel zijn de Belastingdienst, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), de Sociale VerzekeringsBank (SVB), het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV), Kadaster en verschillende gemeenten aangesloten op DigiD. In dit onderzoek wordt de intentie van personen onderzocht om gebruik te gaan maken van DigiD. Dit onderzoek is een vorm van surveyonderzoek, waarbij een onderzoeksmodel getoetst wordt. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de variabelen die een rol spelen bij het proces voorafgaande aan de intentie om al dan niet DigiD te gaan gebruiken. Zodat er aanbevelingen kunnen worden gedaan voor de overheid en verder onderzoek. Het onderzoek is een vervolg op onderzoek van Kuttschreuter, Gutteling en Horst (2005) naar ‘beoordeeld nut en risico van digitale communicatie met de overheid’. De vraagstelling van het onderzoek luidt dan ook: ‘Welke variabelen oefenen een invloed uit op de intentie om gebruik te maken van DigiD? En hoe laten deze resultaten zich vergelijken met de resultaten van het onderzoek van Kuttschreuter et al. (2005)?’ Het verschil tussen beide onderzoeken zit ‘m onder andere in de focus van onderzoek: het onderzoek van Kuttschreuter was gericht op elektronische dienstverlening, dit onderzoek is gericht op specifiek DigiD. Bovendien zitten er naast overlap ook verschillen in het onderzoeksmodel.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58956
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page