University of Twente Student Theses

Login

Kiezen voor een bètatechnische studie

Verschuuren, K.C.G.G. (2009) Kiezen voor een bètatechnische studie.

[img] PDF
107kB
[img] Microsoft Word
237kB
Abstract:In Nederland dreigen er flinke tekorten in de bètatechnische beroepssector. Hieronder worden beroepen verstaan zoals civiel technisch ingenieur, scheikundige of natuurkundige. Om deze tekorten op te lossen stimuleren overheid en het bedrijfsleven leerlingen, om voor een bètatechnische studie te kiezen. Om de tekorten terug te kunnen dringen is het van belang om te weten welke factoren bij scholieren een rol spelen bij het maken van een keuze voor wel of geen bètatechnische studie. In dit onderzoek worden deze factoren onderzocht. Er is onderzoek gedaan naar het studiekeuzegedrag van 6 VWO scholieren in hun eindexamenjaar (2007/2008) met wiskunde B2. Het grootste deel van de leerlingen met wiskunde B2 volgt het Natuur & Techniek profiel. Dit profiel bevat de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde en deze zijn een vereiste om in aanmerking te komen voor een universitaire studie in de bètatechniek. Voor het onderzoek zijn de data van TIMSS-Advanced gebruikt. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) meet de leerprestaties van leerlingen in de exacte vakken en verzamelt leerling- , leraar- en schoolkenmerken door middel van vragenlijsten. De leerlingvragenlijsten zijn gebruikt om een beeld te krijgen van het studiekeuzegedrag. In totaal zijn de gegevens van 807 respondenten, verdeeld over 62 scholen, onderzocht. Uit het onderzoek komt naar voren dat, onder leerlingen met het vak wiskunde B2, jongens vaker een bètatechnische studie kiezen dan meisjes. Ook blijkt dat leerlingen eerder geneigd zijn om een bètatechnische vervolgstudie te kiezen wanneer ze wiskunde in het algemeen relevanter vinden, ze hebben gekozen voor wiskunde B2 vanwege de gepercipieerde relevantie, ze meer positieve aspecten in een bètatechnisch beroep zien, en wanneer ze weinig negatieve aspecten zien in een bètatechnisch beroep.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58957
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page