University of Twente Student Theses

Login

De samenhang van het wel of niet in opleiding zijn en de ervaringsgraad van psychologen met hun redeneerstijl en de juistheid van hun diagnoses

Wolfgramm, J. (2008) De samenhang van het wel of niet in opleiding zijn en de ervaringsgraad van psychologen met hun redeneerstijl en de juistheid van hun diagnoses.

[img] PDF
303kB
Abstract:Doel van deze studie is inzicht in de werkwijze van psychologen te krijgen. Er wordt onderzocht wie analytisch en wie intuïtief werkt en er wordt desbetreffend nagegaan welke effecten dit op de juistheid van de diagnoses heeft. Om erover opheldering te kunnen krijgen wordt met behulp van vragenlijsten naar diagnosen met betrekking op een casus gevraagd, gegevens over het gebruik van de diagnostische cyclus en demografische gegevens verzameld. Er kwam onder andere naar voren dat het gebruiken van de probleemanalyse significant met het stellen van een juiste diagnose samenhangt. Verder wordt gevonden dat de ervaringsgraad van psychologen geen invloed op hun redeneerstijl heeft. Het wel of niet in opleiding zijn heeft wel een invloed op de redeneerstijl en het blijkt dat een analytische werkwijze aangeleerd en getraind kan worden, maar ook verleerd kan worden. Dit onderzoek levert helaas niet genoeg materiaal om in alle onderzochte gevallen algemeen geldige uitspraken te kunnen maken. Het is gevonden dat de psychologen die een juiste diagnose gesteld hebben wel de hoofdactiviteiten nodig geacht hebben die ook deel van de diagnostische cyclus uitmaken, maar omdat hier in meeste gevallen geen significante verschillen gevonden worden kunnen desbetreffend uit de gegevens geen algemeen geldige conclusies getrokken worden. Verder is gevonden dat de psychologen die een juiste diagnose gesteld hebben globaal gezien ook voor iets meer subactiviteiten van de diagnostische cyclus gekozen hebben, maar het gevonden verschil is klein en niet significant. Daarom moeten er dus nog verder onderzoek in dit domein plaatsvinden om alle opgestelde hypotheses ondubbelzinnig te kunnen bekrachtigen of weerleggen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58959
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page