University of Twente Student Theses

Login

De invloed van de hulpvraag in de nazorg bij getroffenen van de vuurwerkramp in Enschede

Wolff, B. (2006) De invloed van de hulpvraag in de nazorg bij getroffenen van de vuurwerkramp in Enschede.

[img] PDF
305kB
Abstract:In de geestelijke gezondheidszorg staat tegenwoordig de hulpvraag van de cliënt centraal. Daardoor hoopt men beter aan te sluiten bij de behoeften van de klanten, waar vroeger het specialisme van de hulpverlener nogal eens bepalend was voor het type behandeling wat iemand kreeg. In dit onderzoek gaat het in het bijzonder om de kwaliteit van de hulpverlening aan slachtoffers van de Vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede die zich hebben aangemeld bij Mediant GGz. Geprobeerd is twee vragen te beantwoorden: 1. Is de hulpvraag terug te vinden in de cliëntendossiers? En 2. Heeft de hulpvraag, en meer in het bijzonder een duidelijke formulering van de hulpvraag, van cliënten invloed op hun herstel? Daartoe zijn 270 dossiers van het Project Nazorg Vuurwerkramp van Mediant GGz te Enschede onderzocht. Met de indeling van Vertommen, ter Laak en Bijttebier als theoretisch kader voor de indeling van de hulpvragen, is nagegaan in hoeverre een hulpvraag geformuleerd volgens deze indeling van invloed is op herstel. Bij deze indeling wordt onderscheid gemaakt tussen vragen over onderkenning, verklaring, predictie, indicatie en evaluatie. Herstel is gemeten aan de hand van vragenlijsten en gerapporteerd door de hulpverlener in de brief aan de huisarts. Er is gebleken dat de hulpvraag in 47% van de behandelingen ontbrak in de dossiers, bij 28% was deze vaag geformuleerd en bij 25% geformuleerd volgens de vijf basisvragen. Tegen de verwachting in, zijn er geen verbanden gevonden tussen de formulering van de hulpvraag en herstel gemeten op de vragenlijsten. Uit vergelijking met demografische factoren bleek dat bij cliënten waarbij een hulpvraag volgens de vijf basisvragen was geformuleerd aan het begin van de behandeling, er significant vaker sprake was van herstel bij cliënten met een laag opleidingsniveau, die niet werken, die wel schade ervaren hebben, die een andere diagnose hebben dan PTSS en welke behandeld zijn door een SPV’er. Bij cliënten met deze criteria is een formulering van de hulpvraag volgens de vijf basisvragen wel degelijk van belang voor het herstel. De communicatie tussen hulpverlener en cliënt is erg belangrijk voor het slagen van de behandeling. Een meer vraaggerichte benadering is hierbij aan te bevelen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Mediant
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58974
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page