University of Twente Student Theses

Login

Gekozen burgemeester : naar nieuwe machtsverhoudingen? : een onderzoek naar de wijziging in formele bevoegdheden als gevolg van de invoering van een direct door de inwoners van de gemeente gekozen burgemeester en de gevolgen daarvan voor de machtsverhoudingen tussen raad, burgemeester en wethouder

Dijk, H.J.M. van (2008) Gekozen burgemeester : naar nieuwe machtsverhoudingen? : een onderzoek naar de wijziging in formele bevoegdheden als gevolg van de invoering van een direct door de inwoners van de gemeente gekozen burgemeester en de gevolgen daarvan voor de machtsverhoudingen tussen raad, burgemeester en wethouder.

[img] PDF
607kB
Abstract:In november 2004 diende het toenmalige Kabinet Balkenende II bij de Tweede Kamer der Staten Generaal het wetsvoorstel Introductie gekozen burgemeester in. Tot behandeling van het wetsvoorstel is het nooit gekomen. In maart 2005 werd in de Eerste Kamer de grondwetswijziging voor de deconstitutionalisering van de door de Kroon benoemde burgemeester verworpen. Daarmee werd een directe door de burgers gekozen burgemeester geblokkeerd en was het in november 2004 ingediende wetsvoorstel geschiedenis. Desondanks is het interessant te weten welke gevolgen het invoeren van een direct gekozen burgemeester zou kunnen hebben voor de machtsverhoudingen tussen de gemeentelijke bestuursactoren (raad, burgemeester en wethouders). Een door de bevolking gekozen burgemeester zal immers naar alle waarschijnlijkheid vroeger of later weer op de politieke agenda worden geplaatst. In eerste instantie is gekeken naar onderzoek dat in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden naar de gevolgen van de invoering van een gekozen burgemeester in de Duitse deelstaten. Alhoewel hieruit zeker een aantal ook voor de Nederlandse situatie relevante parallellen kunnen worden getrokken, biedt de analyse daarvan onvoldoende uitgangspunten om een zuivere vergelijking te maken. Derhalve is er voor gekozen om vanuit de toentertijd beoogde wetgeving een analyse te maken van de wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van reeds in Duitsland gehanteerde onderzoeksmethodieken
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58985
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page