University of Twente Student Theses

Login

Rijksheffing op directe lozingen : voortzetting heffing in deze vorm nog gerechtvaardigd?

Gergin, E. (2008) Rijksheffing op directe lozingen : voortzetting heffing in deze vorm nog gerechtvaardigd?

[img] PDF
1MB
Abstract:Vanaf de introductie van een heffing op lozen van afvalwater in de Wet verontreiniging oppervlaktewater in 1970 zijn de lozingen vanuit de industrie sterk afgenomen. De Universiteit Twente heeft over verschillende perioden onderzoek gedaan naar de invloed van de heffing op deze reductie. Over de periode 1975-1980 kon de daling van de emissies geheel worden verklaard uit de stijging van de heffingen in deze periode (Bressers 1983). Over de periode 1986-1995 blijkt dat de samenhang tussen tariefstijging en daling van de verontreiniging geringer is (Bressers en Lulofs 2003). Over de meer recente periode is geen onderzoek beschikbaar. In 2007 behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Waterwet, dat een voortzetting inhoudt van de verontreinigingsheffing voor lozingen op het oppervlaktewater. De heffing dient niet langer voor de bekostiging van de communale zuivering – voor dat doel is de zuiveringsheffing in het leven geroepen die ingevoegd wordt in de Waterschapswet. De verontreinigingsheffing blijft beperkt tot lozingen vanuit puntbronnen (industrie, communale waterzuivering) en riooloverstorten. Tegelijk wil de regering bij de omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Water inzetten op het aanpakken van zogeheten diffuse bronnen zoals landbouw, verkeer en buitenlandse aanspoeling. Dit onderzoek zal antwoord moeten geven op de volgende centrale vraag: In hoeverre is een voortzetting van de verontreinigingsheffing voor directe lozingen vanuit de industrie op Rijkswateren gerechtvaardigd vanuit het oogpunt van effectiviteit en legitimiteit en waar zijn er verbeteringen mogelijk?
Item Type:Essay (Master)
Clients:
VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/58996
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page