University of Twente Student Theses

Login

Bazel II & de gevolgen voor het management van de banken

Taytas, F. (2008) Bazel II & de gevolgen voor het management van de banken.

[img] PDF
711kB
Abstract:Een belangrijke eis in de wereld van banken is dat de bank over voldoende eigen vermogen beschikt. De solvabiliteitseisen zijn eerst onder de naam Bazel I in 1988 ontstaan en vervolgens is Bazel II in 2007 van kracht geworden. Deze hebben als doel dat er solvabele gezonde banken ontstaan die de financiële stabiliteit bevorderen. Bazel I vormde geen goede afspiegeling meer van de werkelijke kredietrisico’s en is daarom aangepast. Bazel II berust op drie pijlers: minimum kapitaaleisen, weging door de toezichthouder en marktdiscipline. Deze wil het kapitaal dat banken opzij moeten zetten voor kredieten beter laten aansluiten op de werkelijke kredietrisico's (eerste pijler), door meer nadruk te leggen op de methoden, statistieken en differentiatie aan te brengen in de modellen voor de berekening van de risico’s (tweede pijler). Uiteindelijk is het doel om de financiële stabiliteit te bevorderen doordat de toezichthouders de marktdiscipline bevorderen door meer transparantie van de banken te eisen (derde pijler). Bazel II betekent dat de managers de te volgen koers of het beleid zullen moeten aanpassen. Het nieuwe beleid wordt door het management gemaakt en zal moeten passen binnen Bazel II. Dit gaat gepaard met gevolgen voor de interne organisatie van banken. Het van kracht worden van Bazel II heeft dan geleid tot de volgende probleemstelling. “In hoeverre zijn de solvabiliteitseisen die gesteld worden aan de omvang en de kwaliteit van het vermogen van banken, van invloed op het management van de banken?. Wat zijn in het bijzonder de verwachte gevolgen van Bazel II op het risicomanagementsystemen, op de bancaire activiteiten, en op de concurrentiepositie van banken?
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/59002
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page