University of Twente Student Theses

Login

Private organisatie van de strafrechtspraak : een studie naar alternatieve marktmodaliteiten, efficiëntie en kwaliteit

Baarspul, H.C. (2008) Private organisatie van de strafrechtspraak : een studie naar alternatieve marktmodaliteiten, efficiëntie en kwaliteit.

[img] PDF
645kB
Abstract:Sinds de jaren tachtig is de overheid in Nederland structureel bezig geweest de tussenkomst van de overheid in de economie terug te dringen, waarbij het leidend uitgangspunt was dat de overheid geen activiteiten zou moeten verrichten die de marktsector even goed efficiënter zou kunnen uitvoeren. Wat echter veelal buiten beschouwing gelaten wordt, is enerzijds het motief van de overheid om een bepaalde activiteit te verzorgen en anderzijds het motief van de markt om een activiteit juist niet te verzorgen. In deze scriptie wordt betoogd dat wanneer er sprake is van publieke belangen, een private organisatie niet kan leiden tot een hogere efficiëntie, omdat de waarborgen die dienen te worden opgenomen om het publieke belang te waarborgen te hoge kosten met zich meebrengen. Om deze propositie te toetsen, wordt de vraag gesteld in hoeverre het op theoretische gronden mogelijk is een activiteit waar een zwaarwegend publiek belang mee gemoeid is, het strafrecht, privaat te organiseren opdat de efficiëntie toeneemt en er niet aan kwaliteit wordt ingeboet.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59007
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page