University of Twente Student Theses

Login

Risico-allocatie bij gebiedsontwikkeling : onderzoek naar de wijze waarop risico’s bij gebiedsontwikkeling, uitgevoerd in publiek private samenwerking, worden gealloceerd

Ommen, A. van (2009) Risico-allocatie bij gebiedsontwikkeling : onderzoek naar de wijze waarop risico’s bij gebiedsontwikkeling, uitgevoerd in publiek private samenwerking, worden gealloceerd.

[img] PDF
3MB
Abstract:Risico-allocatie gaat over de toekenning van risico’s aan private en publieke partners, waarbij de risico-allocatie moet worden verankerd in samenwerkings- of projectovereenkomsten. Publiek private samenwerking wordt daarbij gezien als een nieuwe en essentieel instrument voor risico-allocatie. Doordat in de loop van afgelopen decennia de rol van verschillende betrokken partijen bij gebiedsontwikkeling is veranderd, zijn daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden verschoven. Zowel publieke als private partijen moeten zich in veel gevallen nieuwe competenties eigen maken. De dynamiek in en rond integrale gebiedsontwikkeling hebben daarnaast de komst van nieuwsoortige risico’s veroorzaakt, die elk op een adequate manier beheerst dienen te worden. Beide ontwikkelingen hebben er toe geleidt dat vanuit de huidige praktijk van gebiedsontwikkeling een vernieuwde blik op risico’s en risico-allocatie noodzakelijk is. Hoewel risicomanagement bij projectontwikkeling in de praktijk nog steeds stappen maakt in de professionalisering, zijn er nog veel verbeteringen mogelijk. Zo is er nauwelijks wetenschappelijk onderbouwde kennis over het implementeren van routinematig risicomanagement, waar risico-allocatie onderdeel van uit maakt. Bedrijven hebben heel weinig aandacht voor risicomanagement. Toch wordt risicoanalyse in de praktijk van de projectontwikkeling wel degelijk toegepast. Men gebruikt weliswaar niet de geijkte en formele risicoanalysetechnieken om financiële risico’s in te schatten, toch schatten ze kansen op een slechte afloop wel in. Deze analyses worden vooral impliciet uitgevoerd. Onderzoek heeft de afgelopen decennia juist uitgewezen dat risicomanagement zich in de bouwsector bewijst. Dit houdt in dat projecten beter scoren op budget, kwaliteit en tijd wanneer er risicomanagement wordt gevoerd. Bovenstaande in beschouwing genomen ligt er een vraag naar objectieve en formele risicoallocatiemethodieken, met voor dit onderzoek het volgende doel; Het bevorderen en ondersteunen van risico-allocatie bij integrale gebiedsontwikkeling door het opstellen van een risico-allocatieprotocol waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze het allocatieproces vorm kan worden gegeven waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op welk moment welk risico op welke manier bij welke partij wordt neergelegd.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
SAB Vereniging
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Construction Management and Engineering MSc (60337)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59018
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page