University of Twente Student Theses

Login

De beleving van het eigen ouder worden bij patiënten met reumatische aandoeningen : de fysieke component

Eshuis, S. (2008) De beleving van het eigen ouder worden bij patiënten met reumatische aandoeningen : de fysieke component.

[img] PDF
207kB
Abstract:Door de aanhoudende vergrijzing van de Nederlandse bevolking krijgen steeds meer mensen last van reumatische aandoeningen. Reuma heeft op veel verschillende manieren invloed op het dagelijkse leven van een reumapatiënt. In een eerder onderzoek dat werd uitgevoerd door van Gessel (2006), werd onderzocht of de Beleving van het Ouder Worden Schaal (BOWS) toegepast zou kunnen worden op reumapatiënten. Er werden twee steekproeven vergeleken met betrekking tot verschillen in de beleving van het ouder worden. Eén daarvan was een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking en de andere steekproef bestond uit 170 reumapatiënten, van de polikliniek van het Medisch Spectrum Twente. De BOWS bestaat uit drie subschalen, waarvan er één, bij de steekproef van reumapatiënten, een specifiek lage betrouwbaarheid had. Deze heet de “fysiek verlies subschaal. Wat opviel was dat alleen de oudste leeftijdsgroep (ouder dan 65 jaar) een lage betrouwbaarheid had op deze subschaal, namelijk een alpha van .53 tegenover .64 (40–54 jaar) en .65 (54-65 jaar). Het huidige onderzoek doet een poging om te achterhalen waarom juist bij deze subschaal een lage betrouwbaarheid werd gevonden bij reumapatiënten. Om dit doel te bereiken is er gebruik gemaakt van de TSTI methode. Dit is een methode om eenvoudig selfreport questionnaires te onderzoeken. In het huidige onderzoek werd gevonden dat reumapatiënten bij het beantwoorden van de vragen, vaak hun reumasymptomen en ouderdomssymptomen door elkaar halen. Dit bevestigde de vermoedens die waren ontstaan bij het van Gessel onderzoek. Het verschil in betrouwbaarheid tussen de twee verschillende leeftijdsgroepen, werd in dit onderzoek niet gevonden. De alpha’s waren redelijk hoog voor beide groepen, namelijk respectievelijk .68 en .70 voor de jongere (40-65 jaar) en oudere leeftijdsgroep (ouder dan 65 jaar). Echter werd wel duidelijk, dat er een significant verschil is tussen de leeftijdsgroepen in de beantwoording van de vragen. Verder werd duidelijk dat vraag twee van de “fysiek verlies subschaal” aangepast zal moeten worden voor toekomstig gebruik. Deze vraag bestaat eigenlijk uit twee aparte vragen en kan op twee verschillende manieren geïnterpreteerd worden
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59068
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page