University of Twente Student Theses

Login

Medische geletterdheid van chronisch zieke patiënten

Heg, Wendel van de (2008) Medische geletterdheid van chronisch zieke patiënten.

[img] PDF
317kB
Abstract:In deze studie is de geletterdheid van een aantal (n=25) chronisch zieke patiënten onderzocht. Er blijkt uit Amerikaans onderzoek dat laaggeletterdheid kan samenhang met therapieontrouw. Patiënten kunnen medisch materiaal onvoldoende begrijpen doordat zij laaggeletterd zijn. De onderzoekspopulatie betreft patiënten die lijden aan nierinsufficiëntie. Bij deze aandoening is het noodzakelijk dat men 3 a 4 keer per week gedialyseerd moet worden in het ziekenhuis. Nierinsufficiëntie wordt in 70% van de gevallen veroorzaakt door Diabetes en hoge bloeddruk. Dit zijn beide aandoeningen die nauw samenhangen met (slechte) leefstijl. Een slechte leefstijl zoals ongezond eten, roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht vergroten de kans op Diabetes en hoge bloeddruk en indirect dus ook op nierinsufficiëntie. De genoemde risicofactoren voor Diabetes en hoge bloeddruk blijken allen voor te komen bij mensen met een lage SES.We kunnen dus stellen dat mensen met een lage SES een groter risico lopen op Diabetes en een hoge bloeddruk en dus ook op nierinsufficiëntie. Het is dus aannemelijk dat de onderzoekspopulatie een groot aantal mensen bevat met een lage SES. De gegevens uit deze studie zijn verkregen middels een leestest die speciaal voor dit onderzoek is ontwikkeld. Uit dit onderzoek kwam dat 44% van de onderzoekspopulatie laaggeletterd is. Dit betekent dat deze groep niet zonder problemen medisch materiaal kan lezen. Dit percentage is hoger dan het landelijk gemiddelde (37,4%). Dit is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat onze populatie veel mensen bevat met een lage SES. Ondanks dat er een verschil van 6,6% bestaat is het verschil niet significant te noemen. Het onderzoek representeert dus goed de werkelijkheid. Tussen mannen en vrouwen is geen significant verschil gevonden voor geletterdheid maar dit verschil is wel gevonden voor leeftijdscategorie. Er bestaan drie leeftijdscategorieën in dit onderzoek: 45 tot 63 jaar, 63 tot 78 jaar en 78 jaar en ouder. Vooral in de leeftijdscategorie 63 tot 78 jaar komt laaggeletterdheid veel voor. Een verklaring hiervoor is dat hoger opgeleiden over het algemeen ouder worden dan lageropgeleiden en het zou kunnen zijn dat in de groep van 78 jaar en ouder meer hoger opgeleiden zitten. Tevens is er onderzoek gedaan naar de perceptie van de arts van zijn patiëntenpopulatie. De arts schatte in dat 56% van zijn patiëntenpopulatie laaggeletterd is. Dit betekent dat hij het laaggeletterdheidspercentage hoger inschat dan dit in werkelijkheid is. Dit is een goede uitkomst omdat er aangenomen kan worden dat wanneer de arts hiervan bewust is hij er ook rekening mee houdt bij de behandeling.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59085
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page