University of Twente Student Theses

Login

Vitale infrastructuur: een verkenning omtrent vitale infrastructuur voor de Hulpverleningsregio Haaglanden

Rossum, Daan van (2008) Vitale infrastructuur: een verkenning omtrent vitale infrastructuur voor de Hulpverleningsregio Haaglanden.

[img] PDF
624kB
Abstract:Haaglanden. De opdrachtgever voor het onderzoek is de Hulpverleningsregio Haaglanden. Daarmee kan ook de aanleiding van dit onderzoek verklaart worden. De hulpverleningsregio heeft namelijk een belangrijke rol in de veiligheid voor de burgers van haar regio en moet daarom aandacht besteden aan de vitale producten en diensten die zich in de regio bevinden. De centrale vraag in dit onderzoek is dan ook: “Welke producten en diensten uit de vitale infrastructuur zijn van belang voor de Hulpverleningsregio Haaglanden, als het gaat om continuïteit van de hulpdiensten zelf evenals om de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de regio?” Het onderzoek begint met de beschrijving van de Hulpverleningsregio Haaglanden en vitale infrastructuur. De gehanteerde definitie van Vitale infrastructuur is als door het ministerie van BZK opgesteld: “Vitale infrastructuur zijn de producten, diensten en de onderliggende processen die, als ze uitvallen, maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken”. Uit de koppeling van deze begrippen volgt de aanbeveling voor een bedrijfcontinuïteit analyse en een actor analyse. Na een verdere theoretische verkenning van deze begrippen worden beide analyses uitgevoerd; waarbij de bedrijfscontinuïteit analyse gericht is op de HRH en de leveranciers van vitale producten en diensten die deze beïnvloeden en de actor analyse kijkt naar het gehele vitale infrastructuur netwerk. Uit de actor analyse komen dan aangrijpingspunten voor de delen van het vitale infrastructuur netwerk die sturing behoeven om zo effectief mogelijk voor meer continuïteit en veiligheid te kunnen zorgen. Waardoor uiteindelijk geconcludeerd kan worden dat onderstaande producten en diensten relevant zijn voor de HRH: · Producten en diensten die de bedrijfscontinuïteit beïnvloeden (personeel, brandstof, materiaal en telecommunicatie). · Producten en diensten die door de grote mate van verwevenheid veel keteneffecten veroorzaken, waardoor er een grote ontwrichting van de maatschappij plaats vindt (elektriciteit, vaste telecommunicatie, keren en beheren waterkwantiteit en het hoofdwegen- en vaarwegennet). · De vitale infrastructuur die de productie factor mens in stand houdt, omdat deze in ieder proces voorkomt. · Producten en diensten die van belang zijn voor de regio. Hiermee worden de sectoren openbaar bestuur en rechtsorde bedoeld. In Den Haag zijn het regeringscentrum, veel internationale gebouwen zoals ambassades en veel belangrijke internationale gerechtshoven gevestigd. Deze producten zijn speciaal van belang voor deze regio. De relevante vitale infrastructuur leidt samen met enkele andere conclusies tot een zevental aanbeveling voor het vervolg op dit onderzoek: 1. Maak een bedrijfscontinuïteit plan. 2. Blijf het netwerk en de ontwikkelingen onderhouden en breng deze in kaart. 3. Breng gevoelige afnemers in kaart en stem deze af met partners. 4. Voer een verdere risico en scenario analyse uit. 5. Onderzoek de hulpvraag van de departementale en internationale organisaties. 6. Vergroot de zelfredzaamheid van de bevolking. 7. Neem stelling in de taken die de HRH kan en gaat uitvoeren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Hulpverleningregio Haaglanden (HRH)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/59234
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page